ABORDAREA MANAGEMENTULUI

Carmen Dumitrache
Carmen Dumitrache,
Director Resurse Umane

„Noi credem că schimbarea pozitivă pe care dorim să o aducem în societate începe cu compania noastră. Scopul nostru este să asigurăm un mediu de lucru echitabil, divers și sigur, care va facilita atât dezvoltarea profesională cât și pe cea personală a angajaţilor noștri. Valorile și misiunea companiei sunt transpuse în activităţile noastre de zi cu zi, dezvoltăm în permanenţă dotările necesare, îmbunătăţim în mod proactiv modurile în care ne îndrumăm și ne susţinem angajaţii. Încorporând cunoștinţele externe și bunele practici în mediul de lucru al companiei și sprijinind prin intermediul angajaţilor noștri o societate mai sănătoasă și mai bună – acesta este modul în care vedem legătura dintre dimensiunile interne și externe ale responsabilităţii corporative.
Raportul anual de responsabilitate corporativă este rezumatul eforturilor noastre – o companie exprimându-se prin intermediul angajaţilor săi – o dovadă a ceea ce am reușit să realizăm în zone precum formarea și educaţia, sănătatea și siguranţa, implicarea și dialogul, diversitatea și comportamentul.”

Având o acoperire naţională, cu sute de birouri, magazine și mii de locaţii destinate infrastructurii de telecomunicaţii în toate regiunile ţării noastre, suntem într-o anumită măsură o reflecţie a poporului român, la scară foarte mică. Angajaţii noștri, indiferent de locul lor de origine sau de locul lor de muncă, lucrează împreună ca o echipă pentru a facilita și a asigura accesul cetăţenilor români la serviciile de comunicaţii care le pot îmbunătăţi viaţa.

În 2015, obiectivul nostru principal a fost de a continua procesul de integrare operaţională a activităţilor fixe și mobile, unificând și simplificând proceduri, îmbunătăţind eficienţa operaţională, consolidând orientarea către client și competitivitatea.
Comunitatea noastră diversă de angajaţi este formată din personal cu înaltă calificare profesională și cu diverse experienţe și cunoștinţe, care lucrează împreună la nivel naţional, ceea ce ne dă încredere pentru viitor. Din acest motiv, ne angajăm să oferim oportunităţi de dezvoltare și de formare și să încurajăm individualitatea. Am continuat să investim în dezvoltarea competenţelor angajaţilor noștri atât prin programe de reconversie și calificare profesională menite să îmbunătăţească abilităţile și să ofere cunoștinţe noi cât și prin programe care să faciliteze inovaţia și gândirea creativă.
Cadrul nostru de relaţii cu angajaţii cuprinde 6 elemente cheie: respectarea drepturilor omului, practicile corecte de muncă, nediscriminarea, egalitatea de tratament între bărbaţi și femei, combaterea muncii forţate a copiilor și asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos. Procesul de transformare a companiei noastre, integrarea sa în cadrul Grupului Deutsche Telekom, integrarea serviciilor fixe și mobile și progresul către un model de afaceri sustenabil au ridicat provocări pentru angajaţii noștri. Am abordat aceste provocări prin transpunerea viziunii noastre de resurse umane în termeni specifici pe 5 direcţii.

  • Dezvoltarea forţei de muncă, corelată cu nevoile de business. Programele de transformare managerială ne ajută să realizăm ajustări corelate cu evoluţia modelului de afaceri.
  • Încurajarea dezvoltării spiritului de lider și a performanţei. Am stabilit principii de conducere care abordează teme precum colaborarea, inovaţia și împuternicesc angajaţii noștrii în obţinerea de performanţe.
  • Sprijinirea angajabilităţii forţei noastre de muncă. Ne concentrăm atenţia asupra extinderii calificării angajaţilor noștri, orientând programele noastre de formare în direcţia competenţelor necesare în viitor și susţinând diferite aspecte ale diversităţii.
  • Sporirea eficacităţii organizaţionale. Trebuie să asigurăm eficienţa întregii echipe Telekom în relaţia cu industria și piaţa. Staţiile de lucru moderne, modelele de lucru și structurile de locuri de muncă constituie baza conceptului nostru de muncă flexibilă.
  • Facem ca lucrurile să fie ușoare și simple. Ne concentrăm asupra eficienţei zonelor specifice de activitate în domeniul resurselor umane și aliniem în mod continuu portofoliul HR la nevoile afacerii.