EDUCAŢIE

Telekom Romania este deja parte în procesul de modernizare a sistemului de învăţământ românesc, împreună cu partenerii noștri și alte companii din domeniul telecomunicaţiilor. Ne angajăm să folosim tehnologia și expertiza noastră pentru a susţine dezvoltarea educaţiei în România prin facilitarea livrării educaţiei la toate nivelurile sistemului educaţional, extinzând accesul și reducând barierele fizice și sociale ale educaţiei. Susţinem, de asemenea, îmbunătăţirea managementului educaţional prin sprijinirea formării și responsabilizării cadrelor didactice și contribuind la modernizarea școlilor.

Teleprezenţa în școlile românești

În anul 2015, împreună cu partenerii noștri de la Cisco și Webhit, am participat la 5 proiecte naţionale finanţate prin fonduri ale UE, în calitate de furnizori de expertiză tehnică pentru implementarea sistemelor de teleprezenţă în școli. Am dezvoltat soluţii digitale pentru a interconecta școli sau licee prin intermediul sistemelor de teleprezenţă și table interactive, astfel încât elevii din diferite locaţii să poată participa simultan la aceeași lecţie. Programul a vizat un număr de 8.000 de tineri din judeţele Brașov, Constanţa, Constanţa, Iași, Brăila și Galaţi, elevi ai claselor 7-8 și respectiv 11- 12 și a avut ca scop îmbunătăţirea abilităţilor elevilor, formându-i pentru a susţine cu succes evaluarea și examenul naţional de bacalaureat și pentru a-i integra mai bine în etapele educaţionale următoare.

În cadrul programelor, am oferit sprijinul tehnic pentru implementarea a 20 de centre de teleprezenţă și 16 centre în care teleprezenţă este completată de o aplicaţie software, oferindu-le elevilor din zone izolate acces la conţinut de înaltă calitate și facilitându-le contactul cu profesorii din orașele mari. În judeţul Tulcea, rata de promovare a examenului de bacalaureat a crescut de la 58,91% la 73,34% în 2015, comparativ cu 2014, în liceele care au implementat aceste soluţii.

Obiectiv de dezvoltare durabil al Organizaţiei Naţiunilor Unite

Asigurarea educaţiei incluzive și de calitate șipromovarea învăţării pe tot parcursul vieţii
e_sdg_icons-04

„Obţinerea unei educaţii de calitate este fundamentul pentru îmbunătăţirea vieţii oamenilor și pentru dezvoltarea durabilă. S-au înregistrat progrese majore în direcţia creșterii accesului la educaţie la toate nivelurile și a creșterii ratelor de înscriere în școli, în special pentru femei și fete. Competenţele de bază s-au îmbunătăţit enorm, dar sunt însă necesare eforturi mai îndrăzneţe pentru a face progrese și mai mari pentru atingerea obiectivelor educaţionale universale. De exemplu, lumea a obţinut egalitatea în educaţia primară între fete și băieţi, dar puţine ţări au atins această ţintă la toate nivelurile de educaţie”

teleprezenta

Mai multe informaţii despre soluţiile de Teleprezenţă aici.

Bursele Telekom Romania

castigatoriburseletelekom2015Din anul 2007 Telekom Romania este implicată în formarea tinerei generaţii prin sprijinirea performanţei educaţionale în cadrul programului “Bursele Telekom”. Scopul nostru este să identificăm potenţiali tineri lideri, pasionaţi de domeniul lor de studiu, cu rezultate foarte bune, cu obiective de carieră bine stabilite și implicaţi în activităţi extracurriculare și de voluntariat.

Programul de burse a fost organizat în anul 2015 ca un concurs deschis pentru studenţii admiși la o instituţie de învăţământ superior acreditată din România, indiferent de profil, indiferent de anul de studiu (I, II, III, IV, V, VI sau master). Participanţii au fost evaluaţi de un juriu format din 7 profesioniști cu un nivel ridicat de expertiză și provenind din medii diverse.

De la iniţiere, în anul 2007, am oferit un total de 95 de burse Telekom. Datorită impactului său și a rezultatelor excelente ale câștigătorilor, continuăm programul, planificând extinderea acestuia în următorii ani.

Ediţia 2015

Peste 650 de studenţi au aplicat în ediţia din anul 2015 a programului „Bursele Telekom”. 20 de cereri au fost selectate pentru evaluarea finală, din care 10 au fost premiate cu 1 an de bursa completă în valoare de peste 10.000 lei (aproximativ 2.200 de euro) fiecare. Programul a fost organizat în parteneriat cu 7 universităţi și 3 asociaţii studenţești, permiţându-ne să rămânem în legătură cu nevoile actuale și interesul sistemului educaţional românesc.

Consiliere în carieră

În 2014-2015, Telekom Romania a dezvoltat proiectul STEP, un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni! Obiectivele STEP includ informarea și selecţia, orientarea și consilierea în carieră, precum și stagii plătite pentru studenţi. În timpul programului, 525 de studenţi au beneficiat de servicii de consiliere în carieră și de elaborarea unui profil de către experţi. De asemenea, 255 de beneficiari au obţinut un certificat de stagiu  și o calificare specifică pe domeniul lor universitar. Mai mult, 10.000 de studenţi au fost informaţi cu privire la proiecte și 9.000 au aplicat pentru un stagiu, în timp ce 1.500 au fost selectaţi și au beneficiat de experienţa a 100 de mentori.

Rezultatele programului Bursele Telekom

vizual-bursele-telekom-2015

Aflați mai multe aici.

CoderDojo

coderdojo-sala-introÎn septembrie 2015 Telekom Romania a iniţiat cea de-a patra ediţie a Atelierelor Coder Dojo București Nord, cu peste 50 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 7 și 16 ani care au studiat programarea și electronica asistată de calculator pe baza platformei de dezvoltare Arduino. Atelierele de lucru au fost organizate gratuit pe tot parcursul anului școlar 2015-2016 și au inclus sesiuni de instruire pentru programatorii începători cât și pentru tinerii care au acumulat deja experienţă în anii precedenţi de Dojo și au dorit să își actualizeze competenţele de programare sau Arduino. Copiii și tinerii participanţi au fost coordonaţi de voluntari mentori din lumea specialiștilor de afaceri sau independenţi care doresc să se implice în educarea tinerei generaţii. București Nord @Telekom Romania se desfășoară de de patru ani, cu întâlniri lunare organizate într-o locaţie în care conexiunile de suport logistic și internet sunt furnizate de către Telekom Romania.

CoderDojo, o mișcare internaţională iniţiată în Irlanda în 2011, își propune să ofere copiilor interesaţi șansa de a învăţa programare într-un mediu informal, prin sesiuni regulate în afara orelor de școală normale.

coderdojo-incepatori

Aflaţi mai multe despre CoderDojo aici

Formare profesională

Telekom Romania este implicată în formarea studenţilor din învăţământul preuniversitar, sistemul dual, începând cu anul școlar 2015-2016, cu scopul de a facilita integrarea tinerilor pe piaţa muncii imediat după cei trei ani de formare. Programul de educaţie duală completează lipsa de experienţă practică – oferind așadar tinerilor profesioniști șansa de a începe o carieră de succes în postul dorit imediat după finalizarea celor trei ani de studiu.

În colaborare cu Ambasada Austriei, la Colegiul Economic Costin C. Kiritescu prin programul o’SCAR, alături de alte 6 companii, Telekom Romania a susţinut elevii după încheierea ciclului liceal, care doresc să se specializeze în vânzări și să obţină o calificare pentru un loc de muncă ca și Comerciant – Vânzător. Începând cu anul școlar 2015-2016, la Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicaţii ”Gheorghe Airinei” am susţinut 7 elevi, care pe lângă faptul că au primit un stagiu în cadrul Telekom Romania, primesc și burse și alte beneficii, iar după trei ani de școală profesională au prioritate în ocuparea forţei de muncă în cadrul companiei.