ALTE ASPECTE LEGATE DE MEDIU

Telekom Romania abordează toate aspectele sale de mediu, incluzând în strategia și în sistemele sale de management nu doar aspectele esenţiale, ci și aspectele cu un impact mai redus. Monitorizăm performanţa noastră de mediu în ceea ce privește substanţele care epuizează stratul de ozon, consumul de apă, radiaţiile electromagnetice, biodiversitatea și zgomotul.

Protecţia stratului de ozon

Folosim refrigeranţi în cadrul sistemelor noastre de răcire din birouri și din spaţiile tehnice iar obiectivul nostru este să evităm și să reducem scurgerile de agenţi frigorifici, care pot apărea din
cauza defecţiunilor tehnice, în timpul reparaţiilor și a activităţilor de reumplere. Pentru a îmbunătăţi controlul agenţilor frigorifici și a crește eficienţa sistemelor noastre de răcire, am implementat un program clar de întreţinere și verificare, care ne permite să detectăm defecţiuni și scurgeri, colaborând cu firme autorizate și experţi și am instruit și autorizat personalul nostru intern. În 2015,
la nivel naţional, sistemele noastre de răcire au pierdut prin scurgeri, o cantitate totală de 2.029 kg de agenţi frigorifici.

Consumul de apă

Consumul de apă este asociat cu activităţile noastre administrative și comerciale, respectiv cu clădirile de birouri și cele comerciale. Folosim apă numai din surse publice. Pe lângă creșterea gradului de conștientizare a angajaţilor noștri, am limitat influenţa tehnică asupra utilizării apei, care depinde de proprietarii de clădiri (cu excepţia clădirilor aflate în proprietatea Telekom).
În 2015 consumul total de apă a crescut cu 3,88%, comparativ cu 2014, în principal ca urmare a creșterii consumului în cadrul operaţiunilor de telefonie mobilă.

Respectarea legilor și reglementărilor privind mediul

În 2015, am primit 3 plângeri externe cu privire la impactul zgomotului echipamentelor noastre. Plângerile au fost verificate împreună cu Garda de Mediu și au generat un set de 10 măsuri corective, care au fost puse în aplicare.

În perioada de raportare, Telekom Romania Communications și Telekom Romania Mobile Communications nu au fost implicate în niciun alt incident de nerespectare a reglementărilor de mediu.
Cantitatea de agenţi de răcire reumpluţi în 2015

 


Biodiversitatea

Telekom Romania este conștientă de valoarea ridicată a biodiversităţii pentru România și recunoaște relaţia strânsă dintre
biodiversitate, dezvoltarea durabilă și bunăstarea umană. În același timp, furnizarea de servicii de telecomunicaţii de înaltă calitate, peste tot și în orice moment, necesită operarea unei reţele de instalaţii de telecomunicaţii (staţii de bază și staţii de comunicaţii fără fir), extinse la nivel geografic, inclusiv și în mod inevitabil, în zone naturale protejate. În 2015 am avut 31 de staţii de bază și o clădire, situate în zone protejate, ecosisteme terestre, în următoarele judeţe: Alba, Bihor, Brăila, Brașov, Caraș Severin, Giurgiu, Gorj, Harghita, Mehedinţi, Mureș, Sibiu, Tulcea, Valcea,
Neamţ, acoperind o suprafaţă totală de 0,017 km2.. Toate locaţiile aflate în arii protejate sunt dezvoltate, instalate și funcţionează pe baza studiilor de evaluare a impactului asupra mediului aprobate de către autorităţile desemnate, în conformitate cu legislaţia naţională. Conţinutul acestor studii, precum și procesul de aprobare, care include o fază de consultare publică, sunt specificate în actele legislative relevante. Aceste studii, pe baza cunoștinţelor știinţifice actuale, concluzionează că impactul asupra biodiversităţii nu este semnificativ, și, prin urmare, nu există zone de habitat protejate și/sau restaurate, care sunt afectate de către operaţiuni.


Zgomotul și impactul vizual

Instalaţiile tehnice de telecomunicaţii nu sunt generatoare de zgomot, dar echipamentele auxiliare sunt. Generatoarele de energie electrică, sistemele de ventilaţie și echipamentele de răcire reprezintă principalele surse de zgomot în cadrul operaţiunilor noastre. În 2015, am primit și soluţionat 3 plângeri externe cu privire la nivelul zgomotului echipamentelor noastre. Menţinem nivelul de zgomot al echipamentelor noastre sub pragurile legale minime prin programe de întreţinere și prin înlocuirea echipamentelor vechi cu unele noi, în cadrul programului nostru de modernizare.

Impactul vizual este asociat cu staţiile noastre de bază, care au în componenţă elemente vizibile necesar a fi instalate pe teren înalt. Depunem eforturi constante pentru a reduce impactul vizual prin integrarea staţiilor noastre de bază în cadrul infrastructurii existente, colaborând cu alţi operatori de telecomunicaţii și companii de utilităţi publice. De asemenea, folosim echipamente de dimensiuni reduse în cadrul staţiilor de bază, acolo unde este posibil. În anul 2015 nu am primit nicio plângere în ceea ce privește impactul vizual al instalaţiilor noastre. De asemenea, folosim diverese tehnici arhitecturale, în special în mediul urban, care ne ajută să integrăm armonios echipamentele noastre în mediul vizual, fără să generăm niciun impact vizual negativ.


Câmpuri electromagnetice

Tema câmpurilor electromagnetice este discutată de mai bine de 40 de ani. Telekom Romania este conștientă de preocupările legate de radiaţiile electromagnetice și a adoptat Politica cu privire la Câmpurile Electromagnetice (EMF) pentru a se asigura că abordează toate aceste preocupări. Pe aceasta temă, activităţile noastre de management și comunicare se bazează pe principiile transparenţei, creșterii gradului de conștientizare, participării și abordării știinţifice. Pe baza politicii noastre EMF am adoptat o serie de practici care ne ajută să monitorizăm, să analizăm și să comunicăm la nivel public toate aspectele legate de EMF. Pe baza acestor practici, suntem încrezători să declarăm că nivelurile câmpurilor electromagnetice, în toate staţiile noastre de bază, sunt semnificativ mai mici decât limitele naţionale stabilite prin Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1193/2006 care transpune Recomandarea 1999/519 / CE privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (0 Hz până la 300 GHz), un document de referinţă pentru toate statele membre ale UE, aprobat de Comisia cu Privire la Protecţia Împotriva Radiaţiei Ne-ionizante (ICNIRP), o organizaţie non-guvernamentală recunoscută în mod oficial de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

De asemenea, am realizat studii cu privire la emisiile radio pentru fiecare staţie de bază pe care o deţinem în România cu ocazia evaluării de mediu, ca parte a procesului de autorizare. În 2015, s-au efectuat 52 măsurători CEM în locaţiile Telekom Romania, la solicitarea părţilor interesate externe. Măsurătorile efectuate de către ANCOM nu au indicat niveluri care să depășească limitele prevăzute de Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1193/2006. La rândul său, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pune la dispoziţie în timp real măsurătorile intensităţii câmpului electromagnetic efectuate cu ajutorul senzorilor ficși de monitorizare instalaţi în centrele urbane. În plus, ANCOM efectuează măsurători cu echipamente mobile, care sunt, de asemenea, disponibile public.


Aflati aici mai multe despre monitorizarea CEM