CONCURENŢĂ RESPONSABILĂ

CONTRIBUŢIA LA OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ ALE ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE

EXTINDEREA INTERNETULUI MOBIL ÎN BANDĂ LARGĂ

Mulţi oameni consideră în prezent că reţelele de telecomunicaţii rapide, sigure, și cu acoperire totală sunt o parte indispensabilă a vieţii lor de zi cu zi. Aceste reţele fac posibile noi forme de comunicare și colaborare, și să fie mai ușor pentru oameni să se implice și să stimuleze dezvoltarea economică. Acestea facilitează, de asemenea, apariţia unor noi modele de afaceri.
Procesele și serviciile de producţie devin mai eficiente și procesele de luare a deciziilor sunt îmbunătăţite datorită gamei largi de informaţii disponibile. Răspunsul nostru la această cerere tot mai mare este să propunem oferte atractive. Acesta este motivul pentru care continuăm extinderea infrastructurii noastre și să creștem viteza de transmitere a datelor pentru ambele reţele de comunicaţii, mobile și fixe.

Obiectivul nostru este să urmăm o abordare de management bazată pe principiile transparenţei și eticii, contribuind totodată la operaţiuni responsabile în piaţă. Strategia noastră de responsabilitate corporativă în ceea ce privește activitatea comercială este dezvoltată în jurul următoarelor principii:

 • Concurenţă responsabilă;
 • Marketing responsabil;
 • Aprovizionare responsabilă;
 • Conștientizarea publicului larg;
 • Satisfacţia clienţilor;
 • Securitatea informaţiilor și confidenţialitatea datelor.

CONCURENŢĂ RESPONSABILĂ

Angajamentul nostru

Angajamentul companiilor noastre este să respecte reglementările naţionale și europene ale pieţei de telecomunicaţii. Mai mult decât atât, ne angajăm să lucrăm împreună cu agenţii guvernamentale, companii și alţi actori relevanţi pentru a asigura un cadru de reglementare care protejează interesele tuturor părţilor și, în același timp, contribuie la bunăstarea generală a societăţii.
Am transpus acest angajament în cadrul politicilor și procedurilor noastre interne ale operaţiunilor fixe și mobile. Regimul de autorizare pentru reţele și servicii de comunicaţii electronice În conformitate cu regimul de autorizare generală adoptat de către Autoritatea Naţională pentru Administrare și Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), orice persoană care intenţionează să înceapă furnizarea de comunicaţii electronice sau servicii de comunicaţii electronice pentru publicul larg are obligaţia de a transmite către ANCOM o notificare cu privire la această intenţie.
Persoana care a transmis notificarea este considerată un furnizor pentru reţelele / serviciile specificate în notificare, obţinând drepturile și obligaţiile corespunzătoare. Cu scopul de a asigura aplicarea și respectarea legii, ANCOM desfășoară activităţi de monitorizare și control, pentru a promova concurenţa loială pe piaţă și protejarea drepturilor și intereselor utilizatorilor. Activitatea de control are în vedere respectarea obligaţiilor impuse de legislaţia în vigoare, soluţionarea plângerilor, precum și evaluarea calităţii reţelelor și a serviciilor
furnizate.
Pe de altă parte, furnizorii sunt obligaţi să informeze ANCOM cu privire la o serie de aspecte, cum ar fi date generale statistice, contracte, acces și interconectare, situaţii financiare anuale.

Cadrul de reglementare

În 2015, companiile noastre s-au concentrat asupra unui număr de acţiuni administrative și de reglementare cu privire la următoarele teme:

 • Informarea clienţilor cu privire la condiţiile contractuale pentru a asigura transparenţa pe piaţă.
 • Respectarea obligaţiilor din licenţe în ceea ce privește utilizarea spectrului, numerotarea, alocarea resurselor tehnice.
 • Respectarea obligaţiilor privind vânzarea en-gros, interconectarea, MVNO și serviciile alternative.
 • Atenuarea percepţiei negative a publicului larg faţă de subiectul câmpurilor electromagnetice, prin asigurarea
  transparenţei reglementărilor ICNIRP și a celor naţionale, cât și a recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.
 • Dezbaterea propunerilor legislative privind piaţa de telecomunicaţii în ceea ce privește controlul costurilor și a altor iniţiative ale autorităţilor locale.
 • Consultări interne permanente privind implementarea cadrului legal european și naţional în activitatea de afaceri.

În 2015 au fost înregistrate 160 de plângeri la ANCOM privind operaţiunile noastre mobile și 176 în ceea ce privește operaţiunile noastre fixe. Toate plângerile au primit răspuns în termenul legal și nu au fost emise penalităţi financiare. Pe parcursul anilor 2014 și 2015, Telekom Romania nu a fost implicată în niciun incident de neconformare cu reglementările naţionale privind concurenţa loială.
Împreună cu principalii operatori de telecomunicaţii de pe piaţa românească, politicile noastre privind concurenţa comercială au fost evaluate de către Consiliul Concurenţei, iar rezultatele sunt prezentate în decizia nr. 33 / 18.08.2015.

ROMÂNIA ÎN ERA DIGITALĂ

Telefonia fixă

Datele ANCOM cu privire la serviciile de telefonie fixă arată o tendinţă de scădere atât a numărului de linii de acces (-6%, ajungând la 4,27 milioane) cât și a numărului de abonaţi (-6%, la 3,71 milioane) și respectiv a volumului traficului de voce realizat. La 31 decembrie 2015, rata de penetrare a telefoniei fixe la nivel de populaţie a fost de 21,5%, în timp ce rata de penetrare la nivel de locuinţă a fost de 46,5% din 100 de locuinţe.
Traficul de voce realizat prin reţelele fixe în prima jumătate a anului 2015 a totalizat 3,8 miliarde de minute, cu 16% mai puţin decât în anul precedent. Astfel, traficul de voce către reţelele fixe a scăzut cu 18%, la 2,5 miliarde de minute, traficul către reţelele publice de telefonie mobilă a scăzut cu 14% până la 1 miliard de minute, în timp ce traficul transfrontalier a scăzut cu 11%, la 286 milioane de minute.

Telefonia mobilă

Până la sfârșitul anului 2015, 23,1 milioane de oameni foloseau în mod activ servicii de telefonie mobilă, o creștere de 1%, comparativ cu 2014. Trebuie remarcat faptul că numărul de utilizatori cu abonament a continuat să crească la 10,7 milioane (+8%), în timp ce numărul de cartele preplătite a scăzut cu 5% (la 12,5 milioane). Rata de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă pe 100 de locuitori a ajuns la 116,4% până la sfârșitul anului 2015.
Deși numărul de utilizatori de telefonie mobilă este constant, traficul total realizat a crescut cu 4% în 2015, comparativ cu 2014, până la aproape 70 de miliarde de minute. Creșteri semnificative s-au înregistrat la nivelul traficului internaţional (+ 76% până la 3,7 miliarde de minute) și a traficului către alte reţele de telefonie mobilă (+ 64% până la 14,9 miliarde de minute), cel de-al doilea caz fiind determinat de o creștere a ofertelor profitabile pe piaţa cu amănuntul, care conţin minute naţionale, ca urmare a intervenţiei ANCOM pe piaţa en-gros prin reglementarea valorii maxime a tarifelor de încetare în reţelele de telefonie mobilă. Traficul către reţele fixe a crescut cu 3%, în timp ce traficul pe internet a scăzut cu 9%.

În 2015, au fost trimise peste 20 de miliarde de SMS-uri, cu 3% mai multe decât în 2014, 85% dintre acestea fiind trimise în reţelele proprii. Mai mult de jumătate din traficul de voce și 40% din traficul de SMS-uri este realizat de către utilizatorii cu abonament. Durata medie a apelului pe un terminal mobil a crescut în 2015 la 2 minute și 32 de secunde, în timp ce traficul de voce mediu lunar al unui utilizator activ a fost de 4 ore și 13 minute, cu 7 minute mai mult decât media lunară înregistrată în 2014. Un astfel de utilizator activ trimite în medie 74 de SMS-uri pe lună Sursă: Raportul anual 2015 ANCOM 2015 (accesaţi-l aici)

În ceea ce privește serviciile de roaming, traficul de voce continuă să înregistreze o creștere semnificativă cu 63%, depășind 1 miliard de minute (din care 361 de milioane de minute au fost apelurile efectuate și 690 de milioane apeluri primite), în timp ce traficul de SMS-uri în roaming a crescut cu 5%, la 129 milioane de SMS-uri. Consumul de date în roaming a crescut, de asemenea, în mod semnificativ, de trei ori, de la 202 mii GB în 2014 la 606 mii GB în 2015.

Servicii de acces la internet

Numărul de conexiuni 4G a crescut de peste trei ori și jumătate în 2015, de la mai puţin de 800.000 în 2014 la 2,7 milioane în 2015. Până la sfârșitul anului 2015, în România existau 14,7 milioane de conexiuni mobile în bandă largă, în creștere cu 22% pe an. Rata de pătrundere a internetului mobil în bandă largă la 100 de locuitori a ajuns la 74%, o creștere de peste 13 p.p. comparativ cu 2014. Din cele 14,7 milioane de conexiuni de bandă largă mobilă, 9 milioane au fost pe bază de abonament (creștere de 40% faţă de anul trecut) și 5,7 milioane bazate pe cartele preplătite, respectiv o creștere de doar 1%. Traficul total realizat de aceste conexiuni s-a dublat în 2015, de la 46 de mii de TB în 2014 la 99 de mii de TB în 2015. De asemenea, traficul mediu lunar per conexiune a crescut de la 0,26 GB la 0,48 GB.

Până la sfârșitul anului 2015, numărul de conexiuni fixe în bandă largă a crescut cu peste 300.000, în principal conexiuni de viteză ultra-rapidă. Mai mult de jumătate din cele 4,3 milioane de conexiuni fixe în bandă largă permit viteze de transfer de peste 100 Mbps. Traficul realizat prin aceste conexiuni a ajuns la un total de 4,5 milioane de TB, în timp ce consumul mediu lunar per utilizator a ajuns la 91 GB.
Dintre conexiunile fixe în bandă largă, 52% permit viteze de cel puţin 100 Mbps propulsând România printre cele mai performante ţări din Europa în ceea ce privește ponderea conexiunilor de mare viteză din numărul total de conexiuni. 14% din conexiuni permit cel puţin 30Mbps – până la 100 Mbps, 20% permit cel puţin 10 Mbps – până la 30 Mbps, 13% permit cel puţin 2Mbps – până la 10Mbps, restul de 1%, permiţând mai puţin de 2 Mbps.

În ceea ce privește infrastructura de acces a utilizatorului final, la sfârșitul anului 2015, am asistat la o creștere a numărului de conexiuni FTTH, care a ajuns la 428 de mii (+ 196%), și a conexiunilor de radio, prin satelit și reţele mobile, care au ajuns la 144 de mii (+ 151%). În același timp, ca urmare a tendinţei naturale de modernizare a reţelelor și a investiţiilor în noi tehnologii de fibre optice, conexiunile xDSL și FTTx cu accesul utilizatorului final prin cablu coaxial a scăzut cu peste 5%, dar continuă să aibă cea mai mare proporţie din numărul total de conexiuni de acces la internet în bandă largă – acces FTTx cu cablu UTP / FTP 50% și xDSL 23%.