CONFORMITATE ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR

Fundamentul strategiei noastre de responsabilitate corporativă 2015 a fost un an de referinţă pentru companiile noastre din mai multe puncte de vedere. Unul dintre procesele care este extrem de relevant pentru viaţa internă a companiei este dezvoltarea și progresul sistemului nostru de conformitate. Ne-am concentrat atenţia asupra dezvoltării culturii interne de conformitate prin comunicarea beneficiilor sale și colaborând îndeaproape cu toate diviziile pentru a crește gradul de conștientizare și de înţelegere. Am început anul 2015 cu campania “Trust is the core of our business” („Încrederea este baza activităţii noastre”), având ca mesaje cheie cooperarea internă și atitudinea noastră faţă de clienţii companiei și faţă de partenerii de afaceri ai companiei.

Anul a continuat cu “Compliance torch” („Torţa Conformităţii”), simbolul echităţii și al corectitudinii. În cele din urmă, am sărbătorit 9 decembrie – Ziua Internaţională Anticorupţie, printr-o campanie de comunicare la nivel de Grup – importanţa de a fi “United against Corruption” („Uniţi împotriva corupţiei”). Noi credem că fiecare pas în parte contează pentru promovarea modelului nostru de afaceri responsabile.

 

 

Mihaela Ionita
Mihaela Ionita
Director Juridic, Relaţii ale Companiei și Conformitate – România

Consider zona mea de responsabilitate ca fiind un factor cheie de sustenabilitate. Asigurarea adoptării unor decizii de afaceri bazate pe un cadru legal solid și protejarea companiei și a clienţiilor împotriva viitoarelor probleme, reprezintă fundaţia pentru operaţiuni sustenabile. O atenţie deosebită acordăm confidenţialităţii datelor. În industria telecomunicaţiilor, cu portofoliul nostru de produse și servicii, adresate unui număr foarte mare de clienţi, eforturile constante pentru a spori protecţia datelor prin orice mijloace sunt doar un exemplu al modului nostru de a înţelege cum putem contribui la o desfășurare durabilă a afacerilor.”

 

 

Cristina Cojocaru
Cristina Cojocaru
Manager Conformitate România

“Conceptul de Conformitate cere tuturor angajaţilor să respecte un set de reguli interne și un comportament etic, bazat pe integritate, comunicare onestă și credibilă, atât cu partenerii externi, precum și cu cei interni.

Noi credem că fiecare pas în direcţia conformităţii, oricît de mic ar fi, contează cu adevărat pentru promovarea modelului nostru de afaceri responsabile.”

 

 

Olga Morosanu
Olga Morosanu
Director EMR și Audit Filiale

„Managementul riscului este un instrument corporativ puternic care, în configuraţia corectă și cu implementarea corespunzătoare poate ajuta la:

  • Îmbunătăţirea guvernării corporative;
  • Protejarea reputaţiei companiei;
  • Încurajarea managementului proactiv și îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor;
  • Consolidarea culturii privind riscurile.

“Managementul riscurilor nu este folosit doar de ERM, este un instrument în mâinile fiecărui manager bun.”