CONȘTIENTIZAREA CU PRIVIRE LA MEDIU

În cadrul politicii sale de responsabilitate corporativă, Telekom Romania dezvoltă și implementează iniţiative de conștientizare pentru angajaţii proprii, clienţii săi și pentru publicul larg, pentru a sprijini nu doar realizarea propriilor obiective de performanţă în domeniul sustenabilităţii, ci și pentru a sprijini schimbarea comportamentului publicului cu privire la aspectele de mediu.

planting1Iniţiative privind conștientizarea aspectelor de mediu

În 2015, am continuat să ne implicăm angajaţii și partenerii in teme de mediu prin intermediul canalelor noastre interne și externe de comunicare. Cele mai relevante dintre iniţiativele noastre sunt:

  • Cu ocazia Orei Pământului, prin intermediul buletinului nostru informativ intern, am informat peste 7.000 de angajaţi cu privire la importanţa, beneficiile și cele mai bune practici în ceea ce privește economia de energie și ne-am folosit serviciul de SMS-uri pentru a îndemna clienţii noștri să economisească energie;
  • Am instruit 1.950 de angajaţi pe teme legate de mediu;
  • În colaborare cu Societatea Naţională de Reciclare a Bateriilor (SNRB), am organizat campanii de comunicare internă pentru a promova atitudinea ecologică și colectarea selectivă a deșeurilor de baterii, folosind buletinul informativ intern și materialele informative de pe intranet. Angajaţii noștri au răspuns colectând aproape 300 kg de baterii uzate;
  • În toate magazinele companiei au fost distribuite pliante cu informaţii pentru clienţi, în ceea ce privește deșeurile de echipamente electrice și electronice;
  • În parteneriat cu ONG-uri, am organizat activităţi de voluntariat în aer liber cu angajaţii pentru plantarea a peste 8.800 de copaci și menţinerea celor 10h de păduri plantate în anii anteriori.

telekom-romania_bike-to-work

PREMII ȘI RECUNOAȘTERE

Eforturile noastre de a contribui la dezvoltarea socială, ecologică și economică a României au fost recunoscute și apreciate de către societatea civilă și de părţile interesate. Printre altele, am primit recunoaștere pentru campaniile și proiectele noastre de susţinere a comunităţilor, pentru raportarea noastră transparentă și consecventă a datelor nefinanciare și de asemenea, pentru performanţele noastre în ceea ce privește mediul.

Premii Telekom Romania (selecţie)

Telekom Romania awarded twice in the Romanian CSR Awards, first place in the category "Community Support" for Teimplici.ro project, and second place in the category "Internal CSR campaigns" with Recycle and Innovate project (April 2015).
Telekom Romania a fost premiată de două ori în cadrul Premiilor Romanian CSR Awards 2015, locul întâi la categoria „Sprijin pentru comunitate” pentru proiectul Teimplici.ro, și locul al doilea la categoria „Campanii RSC interne” cu proiectul Reciclează și Inovează (aprilie 2015).
Telekom Romania awarded the "Greenest company in Romania", at the Forbes Romania's Gala, for social responsibility and involvement in collecting and recycling waste (November 2015). Telekom Romania received "The Silver Award for Excellence", for the campaign Recycle and Innovate, at the Romanian PR Awards, 23th edition (November 2015).
Telekom Romania a fost premiată cu titlul „Cea mai verde companie din România” la Gala Forbes România, pentru responsabilitatea socială și implicarea în colectarea și reciclarea deșeurilor (noiembrie 2015). Telekom Romania a primit „Premiul de Argint pentru Excelenţă” pentru campania „Reciclează și Inovează”, în cadrul Premiilor PR Awards din România, a 23-a ediţie (noiembrie 2015).
Telekom Romania ranked 1st in the IT&C industry and 6th nationally in the Romanian CSR Index 2015, a ranking based on disclosure of non-financial data according to Directive 2014/95/ UE, GRI G4 and Dow Jones Sustainability Index 2014. The CSR assessment includes the Top 100 most valuable companies in Romania (as ranked by Ziarul Financiar, most prestigious financial newspaper in Romania (December 2015).
Telekom Romania a ocupat locul 1 în industria TIC și locul 6 la nivel naţional în cadrul “Romanian CSR Index” în 2015, o clasificare bazată de comunicarea datelor nefinanciare conform Directivei 2014/95/ UE, GRI G4 și Dow Jones Indexul sustenabilităţii 2014. Evaluarea RSC include cele mai valoroase 100 de companii din România (așa cum sunt clasificate de către Ziarul Financiar, cel mai prestigios ziar financiar din România (decembrie 2015).

Recunoaștere internaţională

The Global CompactDin mai 2015, Telekom Romania este membră în cadrul reţelei UN Global Compact din România, și Directorul său General este membru al Comitetului Director. Telekom Romania se angajează așadar să respecte cele zece principii ale iniţiativei Global Compact a Organizaţiei Naţiunilor Unite.