GUVERNANŢA ÎN DOMENIUL RESPONSABILITĂŢII CORPORATIVE

Telekom Romania este dedicată guvernării corporative bazată pe principiile responsabilităţii corporative. Compania își asumă responsabilitatea corporativă faţă de societate, integrează aspectele economice, ecologice și sociale în activitatea sa și în procesele de luare a deciziilor de-a lungul întregului său lanţ de valoare, și menţine un schimb periodic cu părţile interesate. Pentru a ne asigura că angajamentul nostru este transformat în acţiune și rezultate, am conectat Responsabilitatea Corporativă cu Consiliului de Administraţie prin intermediul funcţiilor noastre de Comunicare Corporativă.

 

DOMENIILE DE GUVERNARE SPECIFICE RESPONSABILITĂŢII CORPORATIVE

Cu structura sa de guvernare în domeniul RC, Telekom Romania se asigură că temele privind sustenabilitatea sunt integrate în procesele sale cheie de afaceri. Consiliul de Administraţie conferă responsabilitatea generală pentru Responsabilitatea Corporativă Directorului General, care la rândul său ţine CA informat. Directorul de Comunicare Corporativă pentru România este responsabil pentru dezvoltarea strategică și implementarea acţiunilor relevante. Am definit rolurile și obiectivele cheie ale funcţiilor noastre RC pentru 6 domenii cheie ale activităţii după
cum urmează:

 

Piaţa financiară

 • Generează valoare adăugată durabilă;
 • Contribuie la includerea Telekom Romania în indici de sustenabilitate și îmbunătăţește în mod constant rating-ul și evaluările de clasificare.

Furnizorii și drepturile omului

 • Asigură conformitatea cu regulile, standardele și legile naţionale și internaţionale;
 • Asigură și susţine în mod activ aderarea la standardele de mediu și sociale și a drepturilor omului în toate etapele lanţului de aprovizionare;
 • Gestionează oportunităţile și riscurile CR din procesul de achiziţie;
 • Identifică riscurile și potenţialul de îmbunătăţire și dezvoltă măsuri de îmbunătăţire;
 • Analizează și evaluează impactul industriei IT asupra societăţii.

Resurse și eficienţa energetică, protejarea climei

 • Dezvoltă, implementează și analizează strategia de gestionarea a deșeurilor la nivel de companie;
 • Îmbunătăţește eficienţa resurselor oferind instrucţiuni și recomandări;
 • Asigură transparenţa cu privire la amprenta ecologică globală a companiei și identifică potenţialele de îmbunătăţire;
 • Monitorizează acţiunile companiei cu privire la eficacitatea lor asupra mediului.

Societatea

 • Susţine grupurile cele mai vulnerabile din cadrul populaţiei;
 • Permite persoanelor defavorizate să participe la societatea cunoașterii și a informaţiilor;
 • Sprijină iniţiative și oportunităţi educaţionale prin sponsorizări, donaţii și programe de voluntariat corporativ.

Clienţii și produsele

 • Îmbunătăţește satisfacţia clientului în ceea ce privește chestiunile legate de sustenabilitate;
 • Evaluează relevanţa sustenabilităţii produselor și serviciilor în dialog cu părţile interesate externe.

Sistemul de management al mediului și alte sisteme de management

 • Stabilește condiţiile cadru pentru performanţa de mediu în conformitate cu standardele relevante actuale;
 • Evaluează și implementează standardele naţionale și internaţionale relevante privind aspectele RC;
 • Revizuiește și îmbunătăţește eficienţa sistemelor de management legate de RC.

ANGAJAMENTE PRIVIND RESPONSABILITATEA CORPORATIVĂ

Promovarea celor 10 principii Global Compact ale ONU

Începând cu mai 2015 am aderat oficial la cele 10 principii Global Compact ale ONU și ne-am alăturat Reţelei Global Compact din România. Am implementat treptat Principiile Global Compact în operaţiunile noastre și în sistemul nostru de conformitate, asigurându-ne că activitatea noastră este în concordanţă cu acestea și că respectă și promovează principiile, pe plan intern și extern.
Acest pas înainte nu este o coincidenţă. Compania noastră se schimbă spre un model de afaceri mai durabil, care ne permite deja să aducem o contribuţie pozitivă la progresul societăţii românești. Marca Telekom nu semnifică doar imagine, ci și modul în care acţionăm în piaţă, modul în care ne comportăm și creștem împreună, modul în care ne dezvoltăm serviciile. Ne-am îmbarcat într-o călătorie pentru a materializa în România, contribuţia TIC la dezvoltarea durabilă.

INTEGRAREA RESPONSABILITĂŢII ÎN CADRUL OPERAŢIUNILOR

Sisteme integrate de management

Integrăm principiile de responsabilitate în practicile noastre de management, pentru a ne asigura că acestea sunt luate în considerare în procesul de luare a deciziilor în activitatea de zi cu zi. Am dezvoltat un model de proces de afaceri bazat pe eTOM (Hartă îmbunătăţită de operaţiuni de telecomunicaţii) și am implementat sisteme integrate de management în domeniile calităţii, mediului, sănătăţii și siguranţei, securităţii informaţiilor, continuităţii afacerii, managementului serviciilor, managementului riscurilor și al conformităţii.

Sistemele noastre de management, coordonate de Departamentul de Management al Proceselor România, sunt armonizate cu obiectivele strategice. Certificări externe și realizări Scopul sistemelor de management pe care le-am implemenat este să susţină obiectivele companiei prin construirea de procese simple, fiabile, eficiente, concepute în parteneriat cu clienţii interni într-un mod obiectiv, transparent și onest; pentru a evalua riscurile și pentru a oferi soluţii inovatoare prin intermediul unui model unitar, care să faciliteze performanţa și să încurajeze schimbarea, menţinând totodată controlul și funcţionalitatea proceselor noastre End2End.

Pe parcursul anului 2015 obiectivele noastre privind sistemele de management au fost monitorizate și evaluate în mod consecvent. Lucrăm în mod constant pentru a ne îmbunătăţi performanţa și în fiecare an realizăm o analiză detaliată SWOT, audit-uri externe și interne pentru fiecare dintre sisteme, pentru a identifica punctele forte și punctele slabe și pentru a le îmbunătăţi în mod continuu. Toate sistemele de management sunt certificate de organisme externe.