ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICIENŢEI ENERGETICE

Consumul de energie

În 2015 consumul total de energie pentru operaţiunile mobile și fixe a fost de 286.35 GWh, cu 1.75% mai mic decât în 2014 (291.39 GWh), reducere datorată faptului că am reușit să diminiuăm consumul de energie electrică pentru reţeaua mobilă, pentru centrele de date și consumul de combustibil al flotei.

Eficienţa energetică

Îmbunătăţirea eficienţei energetice reprezintă unul dintre principalele noastre obiective de sustenabilitate, deoarece aceasta contribuie atât la reducerea propriului nostru impact asupra mediului, cât și la efortul social general de reducere a impactului asupra mediului și combaterea schimbărilor climatice. Pentru ambele noaste operaţiuni, mobile și fixe, am dezvoltat planuri de eficienţă energetică, care sunt raportate anual către ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei). Abordarea noastră de management în domeniul eficienţei energetice se bazează pe:

  • Obiective pe termenu lung către 2020
  • Obiective pe termen mediu pentru o perioadă de 2 ani
  • Măsuri de eficienţă operaţională anuală

Prin intermediul programelor noastre de eficienţă energetică și conservare a energiei am reușit să realizăm în anul 2015 economii de energie de 5.93 GWh, din care, 4.25 GWh energie electrică și 1.67 GWh energie termică și consum de combustibil. Măsurile cele mai relevante pe care le-am luat în 2015 au fost:

  • Modernizarea reţelei de energie electrică
  • Creșterea controlului și gestionarea temperaturilor în sălile de echipamente BTS (staţii de bază de emisie-recepţie)
  • Înlocuirea echipamentelor și a sistemelor de aer condiţionat vechi

CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICĂ

În 2015, consumul total de energie electrică (operaţiuni mobile + fixe) a fost de 215.08 GWh, cu 1.7% mai mic comparativ cu 2014 (218.89 GWh). Reţelele noastre de telefonie mobilă și fixă reprezintă aproape 90% din consumul total de energie electrică, reprezentând punctul principal în cadrul procesului de modernizare.

În 2014 și 2015, am restructurat și consolidat spaţiile comerciale, reducând numărul acestora și îmbunătăţind eficienţa utilizării spaţiului în cele existente, ceea ce a dus la o reducere directă a consumului de energie electrică de peste 10%. Am continuat procesul de modernizare a reţelei de telecomunicaţii mobile și de implementare a soluţiilor de economisire a energiei și am reușit să reducem consumul de energie electrică cu aproape 10%, comparativ cu 2014. Cu toate acestea, ne așteptăm la o creștere pentru 2016, întrucât continuăm să ne extindem aria de acoperire.

Încălzire centralizată și consumul de combustibil fosil

Folosim energia oferită de sistemele de încălzire orășenești și gaze naturale pentru încălzirea spaţiilor din clădirile și magazinele
noastre, în special în locaţiile aferente operaţiunilor fixe. Am instalat generatoare de energie electrică de rezervă funcţionând pe motorină în toate locaţiile noastre tehnice pentru a asigura furnizarea de servicii fără întrerupere și integritatea sistemelor. Opţiunile noastre de îmbunătăţire sunt limitate de infrastructura de încălzire veche, dar și de controlul limitat pe care îl avem asupra generării și distribuţiei agentului termic. Încălzirea centralizată este utilizată numai în locaţiile noastre aferente operaţiunilor fixe și în comparaţie cu 2014, consumul a crescut ușor, cu 2%.

Comparativ cu 2014, am reușit să reducem consumul de motorină al generatoarelor de energie electrică de rezervă din clădiri și din staţiile de bază, cu 19,3%, ceea cea a dus de asemenea, la o reducere a emisiilor directe de CO2.

Parţial, acest aspect a fost influenţat de un număr redus de întreruperi ale alimentării cu energie electrică din reţeaua naţională, ceea ce a determinat reducerea nevoi de utilizare a generatoarelor.

Consumul de combustibil al flotei

Flota noastră de autoturisme este alcătuită din vehicule de serviciu utilizate pentru toate operaţiunile tehnice și vehicule comerciale utilizate de către echipa noastră de vânzări. În 2015, consumul de combustibil a scăzut cu aproape 9%, comparativ cu 2014 determinat în principal de restructurarea flotei, atât în ceea ce privește numărul de mașini, care a scăzut, cât și tipul de vehicule. Consumul mediu de combustibil pe kilometru în cadrul flotei a scăzut, de asemenea, cu 5,2%, de la 0,071l / km în 2014 la 0,067 l / km în 2015.