IMPLICAREA ANGAJAŢILOR

Toţi pentru unul – Unul pentru toţi și Cel mai bun loc pentru performanţă și dezvoltare reprezintă principiile fundamentale ale abordării noastre privind implicarea angajaţilor. Implicarea, angajamentul și satisfacţia angajaţilor noștri sunt elemente cheie ale succesului nostru în afaceri. Credem în comunicarea deschisă și continuă între toate nivelurile forţei noastre de muncă, ca ingredient esenţial pentru un mediu de lucru incluziv și echitabil. Informăm angajaţii cu privire la schimbările strategice, tehnologice și organizatorice realizate, încurajând participarea și implicarea lor activă în toate deciziile. Sondajul la nivelul angajaţilor este o unealtă esenţială prin care angajaţii noștri au șansa să ofere feedback în mod regulat. Sondajul global bianual Pulse Survey surprinde opiniile la zi ale angajaţilor, străduindu-ne să încorporăm feedback-ul lor în deciziile și iniţiativele de conducere. De asemenea, oferim angajaţilor noștri diverse alte moduri de a se implica, de exemplu, sub forma proiectelor de voluntariat corporativ sau participarea la evenimente informale.

În 2015, abordarea noastră privind implicarea s-a concentrat pe dezvoltarea a 3 valori pe care le considerăm relevante pentru companie și pentru angajaţii săi:

 • Mediu plăcut în cadrul echipei
  Ne putem simţi ca într-o familie, depinde de noi să creăm atmosfera de lucru pe care ne-o dorim.
 • Oportunităţi de dezvoltare
  Oferim cursuri de formare pentru abilităţi personale și sociale, certificare tehnică, promovare și recrutare internă, oportunităţi care permit fiecărui angajat să avanseze în cariera sa în cadrul Telekom Romania sau în cadrul grupului DT.
 • Tehnologie și inovaţie
  Telekom este un loc unde fiecare angajat poate fi în contact cu cele mai noi tehnologii și își poate îmbogăţi permanent cunoștinţele.

Iniţiativele noastre privind implicarea au inclus:

 • Proiectul STEP, care a adus în organizaţie o infuzie de tineret, idei și culoare, cu cei 255 de cursanţi care au petrecut în jur de 3 luni în companie mulţi dintre aceștia având o contribuţie substanţială la proiecte reale care erau în curs de desfășurare la acel moment.
 • Zilele Dezvoltării, implicând în jur de 1.000 de persoane, în mai multe orașe din întreaga ţară.
 • Certificarea a peste 100 de angajaţi pe teme tehnice specifice: CISCO, PMP, ACCA, ITIL etc.

Zilele Dezvoltării – concept nou de formare, prin care echipa de formatori interni, împreună cu o companie de formare cunoscută, a prezentat angajaţilor concepte și noi modalităţi de abordare. Prima ediţie a fost organizată în București și a reunit 70 de programe de formare și aproximativ 1.000 de participanţi. A doua ediţie a evenimentului a fost organizată la București și Ploiești, și a oferit 5 zile de dezvoltare concentrată, într-un mediu de învăţare experienţial și pragmatic. Prin intermediul cursurilor, au fost acoperite teme cum ar fi managementul și spiritul de conducere,  vânzări, negociere și servicii clienţi, dezvoltare personală și profesională, dezvoltarea echipei, precum și teme legate de managementul de proiect.

 

Brand Champions Awards (Premiile Campionilor Mărcii) – își propune să afle cine sunt cei mai buni angajaţi care reprezintă valorile mărcii Telekon (inovaţie, competenţă și simplitate), modul în care aceștia reușesc să facă lucruri extraordinare și apoi să îi recompenseze pentru contribuţia lor permanentă la succesul mărcii Telekom. Campania a început în 2015. Participarea la acest concurs înseamnă că fiecare manager poate desemna doar o singură persoană din echipa sa pentru titlul de Campion al Mărcii Telekom, indiferent dacă această persoană este un manager sau un membru al personalului. După două etape de evaluare (comportamente și profil), primii 10 cei mai buni  candidaţi nominalizaţi sunt declaraţi câștigători și fiecăruia i se acordă un buget de 1.000 de euro, din partea companiei, pentru finanţarea unuia sau mai multor programe de formare, la libera lor alegere.

 

Abordarea feedback-ului de la angajaţi

Print

Pe baza rezultatelor amplului sondaj de opinie a angajaţilor realizat în primăvara anului 2015, am definit patru domenii majore de intervenţie pentru continuarea îmbunătăţirii, luând în considerare aspectele specifice ale companiei noastre și alinierea la strategia de resurse umane a Grupului DT. Pentru fiecare dintre aceste domenii, am iniţiat deja programe și măsuri care au abordat potenţialul de îmbunătăţire identificat

Implicare

 • Schimbarea Valorii Propuse Angajatului – promisiunea și  oferta concretă pe care o facem angajaţilor noștri actuali și viitori;
 • Brand Cha mpions Awards – o iniţiativă care vizează recompensarea și scoaterea în evidenţă a acelor colegi care trăiesc cu adevărat valorile mărcii Telekom, și transformarea acestora în modele de urmat;
 • O marcă este o promisiune – Be a double bagger! – un atelier de lucru care are două secţiuni: una informativă, în cadrul căreia vom crește gradul de conștientizare privind cele mai importante realizări Telekom, de la rebranding, până în prezent; cealaltă este pentru încercarea de a afla ce înseamnă excelenţa în experienţa clientului, o atitudine pe care o putem adopta numai dacă suntem dispuși să acţionăm;
 • My f olks w ork @ Teleko m (Ai mei lucrează la Telekom) – o serie de iniţiative care urmăresc să construiască comunităţi interne, pentru a crește mândria și a promova marca în rândul celor mai tinere generaţii.

Volumul de lucru

 • Analiza muncii a fost iniţiată și este încă în curs de desfășurare, cu scopul de a spori eficienţa și productivitatea în echipele cu percepţiile cele mai nefavorabile;
 • Deschiderea către simplificarea proceselor și a procedurilor de lucru ori de câte ori este posibil, folosind ideile angajaţilor;
 • Are loc un proces continuu de aliniere a aplicaţiilor IT între fostele companii de telefonie fixă și mobilă.

Spirit de conducere

 • Principalele iniţiative de formare sunt centrate pe programe de dezvoltare managerială;
 • Vizitele la nivel regional vor continua pentru a spori vizibilitatea conducerii și pentru a facilita contactul acesteia cu angajaţii.

Colaborare

 • Divizia de Dezvoltare organizaţională este acum în măsură să activeze un program de îndrumare a echipei ca răspuns la orice iniţiativă a unui manager care dorește să îmbunătăţească atmosfera din cadrul echipei sale;
 • Curriculum-ul de formare pune foarte mare accent pe colaborare, atât în cadrul programelor Zilele Dezvoltării cât și în cadrul unui curs nou – Gestionarea Generaţiei „Millennials” – care va aborda colaborarea între generaţii la locul de muncă;
 • Avem în desfășurare programe permanente de schimb, între serviciile care nu au și cele care au contact direct cu clienţii.