IMPLICAREA PĂRŢILOR INTERESATE

Telekom Romania are o gamă largă de interacţiuni cu părţile interesate. Gestionarea acestor relaţii și a așteptărilor părţilor interesate este o parte integrantă a activităţii noastre. Sectorul nostru este unul dintre cele mai dinamice și mai provocatoare, întrucât comunicaţiile și transmiterea datelor reprezintă o activitate cheie în viaţa fiecărei naţiuni, în viaţa fiecărei comunităţi.
Noi înţelegem că implicarea este un proces bidirecţional și apreciem beneficiile învăţării reciproce. Gestionarea relaţiilor cu părţile interesate se bazează pe trei principii cheie: incluziune, materialitate și reacţie.
În cazul nostru, respectarea acestor principii nu este teoretică. Urmărim obiectivele societăţii românești în domeniul telecomunicaţiilor și al digitalizării. Necesitatea de modernizare și progres tehnologic al ţării noastre reprezintă aspectul semnificativ al strategiei Telekom și răspundem la aceasta prin încorporarea sustenabilităţii în operaţiunile și serviciile noastre.
De la dezvoltarea infrastructurii de telecomunicaţii la noi soluţii inteligente pentru orașe, ne implicăm și cooperăm în mod continuu cu autorităţile centrale și locale, comunităţile, furnizorii locali și ONG-urile, astfel încât să putem aduce oamenii împreună într-un mod sustenabil.

Implicarea părţilor interesate – persoanele și organizaţiile care afectează activitatea noastră sau care sunt afectate de aceasta – este fundamentală pentru succesul nostru pe termen lung.
Implicarea este, de asemenea, parte integrantă a strategiei noastre de sustenabilitate. Nu putem avea succes dacă nu consideram așteptările clienţilor nostrii sau nu colaborăm cu ei. Specificul sectorului nostru implică o cooperare strânsă cu autorităţile publice la nivel local și central, cu comunităţile și furnizorii de tehnologie, cu partenerii și comunităţile.

Cartografierea părţilor interesate

Am cartografiat peisajul părţilor interesate și actualizăm informaţiile anual. Procedeul este realizat în strânsă colaborare de către fiecare departament și este coordonat de Departamentul de Comunicare Internă, Evenimente Corporative & RC.

Mecanismele de implicare

Colaborăm și angajăm părţile noastre interesate în mai multe moduri, incluzând:

 • Integrarea sustenabilităţii în principalele relaţii de afaceri și în angajamentul de zi cu zi;
 • Formarea sau aderarea la parteneriate strategice pentru a aborda problemele cheie ale sectorului;
 • Mobilizarea celorlalţi – creșterea conștientizării și încurajarea implicării;
 • Căutarea contribuţiei experţilor privind strategia noastră de sustenabilitate și de raportare;
 • Dezvoltarea sau participarea la iniţiative comune;
 • Solicitarea de contribuţii și sugestii;
 • Dialog privind interesele și așteptările.

Am dezvoltat mecanisme de implicare specifice pentru fiecare categorie de părţi interesate pentru a spori eficacitatea implicării.

Teme privind implicarea

Suntem implicaţi în abordarea unui un număr mare de teme, împreună cu părţile noastre interesate, vizând interesul și așteptările comune. Monitorizate de Departamentul de Comunicare Internă, Evenimente Corporative & RC, activităţile de implicare sunt descentralizate, fiind efectuate de cele mai multe ori la nivelul unităţilor operaţionale. Această abordare permite o cooperare mai strânsă și mai eficientă între toţi actorii implicaţi. Întrucât implicarea este un proces bidirecţional pe care toţi actorii îl pot iniţia și dezvolta, participăm de asemenea la iniţiative care nu au fost lansate de către noi, dar care privesc sectorul nostru, comunităţile în care ne desfășurăm activitatea, partenerii și clienţii noștri.

Proces de implicare incluzivă a părţilor interesate

Comunicarea eficientă cu cei care sunt consideraţi a fi marginalizaţi sau „mai greu de abordat” necesită deseori eforturi deosebite sau diferite. Societatea românească este diversă și există caracteristici diferite între oameni, cum ar fi etnia, sexul, vârsta, valorile, capacitatea mentală și fizică, și contextul socioeconomic. Incluziunea nu se referă doar la asigurarea unei politici și a unor proiecte care sunt reprezentative sau la faptul că rezultatele adresează inegalitatea. Incluziunea se referă îndeosebi, la aprecierea diversităţii. Fundaţia Telekom Romania reprezintă instrumentul nostru principal de implicare pe temele și problemele grupurilor marginalizate și ne ajuta să ne păstrăm concentrarea asupra creșterii incluziunii și să luăm în considerare așteptările și interesul lor în strategia și operaţiunile noastre.

Angajaţii

 • Optimizarea și reducerea de comun acord a costurilor forţei de muncă, în cea mai mare măsură posibilă, Munca corectă (diversitate, echilibru muncă – viaţă);
 • Planificarea și desfășurarea programelor de formare;
 • Dezvoltarea profesională;
 • Sănătatea și siguranţa;
 • Protejarea datelor cu caracter personal.

Clienţii

 • Activarea produselor, calitatea serviciilor (raportată la costurile aferente);
 • Asistenţă tehnică (ex. găzduire web, servicii DNS, IPVPN);
 •  Aspecte comerciale și de facturare;
 •  Operaţiuni de telefonie;
 •  Îmbunătăţirea modului în care sunt tratate reclamaţiile clienţilor;
 • Utilizarea sigură a serviciilor;
 • Câmpuri electromagnetice;
 • Marketing responsabil (ex. drepturile consumatorilor);
 • Introducerea de tehnologii noi;
 • Securitatea și confidenţialitatea datelor.

Autorităţile publice

 • Punerea în aplicare a măsurilor de reglementare;
 • Aspecte privind ajustarea reglementară eficientă;
 • Obiective naţionale specializate pentru Agenda Digitală;
 • Europeană;
 • Transparenţă;
 • Guvernare;
 • Creștere economică.

Investitorii

 • Strategia companiei și rezultatele;
 • Perspectiva privind relaţiile de muncă, deciziile de reglementare;
 • Politica privind schimbările climatice.

Comunităţile și ONG-urile

 • Importanţa responsabilităţii corporative;
 • Educarea publică privind siguranţa pe internet;
 • Sprijin pentru grupurile vulnerabile și organizaţiile caritabile;
 • Contribuţia socială;
 • Întâlniri și comunicare electronică;
 • Câmpuri electromagnetice;
 • Biodiversitatea;
 • Performanţa de mediu.

Furnizorii

 • Criterii pentru licitaţii și concursuri de oferte;
 • Comunicarea privind aspecte legate de furnizori;
 • Transparenţă;
 • Politica de piaţă;
 • Creștere economică;
 • Introducerea de criterii de Responsabilitate Corporativă, incluzând criterii legate de mediu.

Presa

 • Răspuns prompt;
 • Management;
 • Comercial;
 • Tehnologie;
 • Financiar;
 • Mediu;
 • Muncă;
 • Responsabilitate Corporativă.

 

EVALUAREA INTERESULUI PĂRŢILOR INTERESATE PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATIVĂ

În 2015 am implicat părţile interesate în identificarea relevanţei și importanţei din perspectiva acestora a activităţilor de responsabilitate socială corporativă a companiilor din domeniul telecomunicaţiilor.

Am fost de asemenea, interesaţi dacă activităţile noastre de responsabilitate socială corporativă sunt percepute și înţelese ca atare. Ca metodă de implicare am ales metoda de sondaj bazată pe 2 întrebări:

 • Î1: Cât de important este pentru tine ca firmele din domeniul telecomunicaţiilor să se implice în activităţi de responsabilitate socială?
 • Î2: Aceste firme din domeniul telecomunicaţiilor (Telekom) sunt implicate în acţiuni de responsabilitate socială?

Studiul s-a desfășurat în București și a fost realizat de către o agenţie de cercetare desemnată, în două cicluri, pe parcursul lunilor februarie 2015 și decembrie 2015. Rezultatele se bazează pe un număr total de 1.500 de respondenţi.

Așa cum arată rezultatele, 59% dintre persoanele intervievate consideră că este foarte important și, respectiv, că este important ca firmele din domeniul telecomunicaţiilor să se implice în activităţi de RSC.

Studiul ne-a ajutat să înţelegem mai bine așteptările părţilor interesate și ne-a confirmat planurile de a continua programele și proiectele noastre care contribuie la progresul social.
Am observat de asemenea că iniţiativele noastre de responsabilitate socială sunt cunoscute si înţelese de majoritatea respondenţilor și că Telekom Romania este operatorul cel mai adesea asociat din piată cu activităţi de responsabilitate socială.

 

PARTENERIATE CHEIE

Pentru noi, implicarea părţilor interesate nu este un proces care se realizează din când în când, ci este continuu. Am dezvoltat parteneriate de lungă durată cu diferite grupuri de părţi interesate, inclusiv ONG-uri, comunităţi locale, furnizori și sectorul de afaceri.  Considerăm această abordare drept contribuţia noastră permanentă.

 


Global Compact Network RomaniaThe Global Compact

Partener din 2015

Funcţia: Membru în Comitetul Director

Zona tematică: Drepturile omului, muncă, mediu, anticorupţie


Unitatea de telecomunicaţii internaţionaleitu-logo

Partener din 2015

Funcţia: Membru al Consiliului de Administraţie

Zona tematică: Sustenabilitate, standarde tehnice, spectrul de frecvenţe radio, comunicare prin satelit


Consiliul Român pentru Publicitaterac_logo_small_ro

Partner din 2015

Funcţia: Membru

Zona tematică: Auto-reglementare în domeniul publicităţii, drepturi de autor


Camera de Comerţ Americană din Româniaamcham

Partener din 2010

Funcţia: Membru

Zona tematică: Asociaţie profesională de reprezentare și creștere economică


Camera de Comerţ Româno – Germanărahk

Partener din 2011

Funcţia: Membru

Zona tematică: Asociaţie profesională de reprezentare și creștere economică


Consiliul Investitorilor Străiniforum-investitori-straini

Partener din 2010

Funcţia: Membru

Zona tematică: Climatul de reprezentare și dezvoltare comercială


Asociaţia Operatorilor Mobili din Românialogo-aomr

Partener din 2008

Funcţia: Membru fondator

Zona tematică: Reglementare TIC, informaţii despre clienţi, operaţiuni responsabile pe internet, concurenţă responsabilă


Asociaţia Operatorilor de Telecomunicaţii din Româniaaotr

Partener din 2010

Funcţia: Membru

Zona tematică: Dezvoltarea cadrului de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor


CEO Clubs Internationalceo_clubs

Partener din 2014

Funcţia: Membru

Zona tematică: Dezvoltarea afacerii


Transparency International Romaniatransparency

Partener din 2014

Funcţia: Membru

Zona tematică: Practici anticorupţie