IMPLICAREA SOCIALĂ A TELEKOM ROMANIA

Am auzit cu toţii termenul „societatea cunoașterii”.18663_60333_a3_cmyk_2017-07-01 Pentru noi înseamnă un acces exhaustiv și fiabil la beneficiile tehnologiei informaţiei și comunicaţiilor moderne pentru toţi oamenii, fără discriminare. Aceste beneficii se pot manifesta în toate aspectele vieţii noastre, economice, sociale, educaţionale, culturale, contribuind la progresul și evoluţia noastră atât la nivel individual, cât și la nivel social. În calitate de companie lider în sectorul IT&C și ca parte din societate, jucăm un rol important în dezvoltarea ţării noastre și a comunităţilor sale. Obiectivul nostru este să conectăm succesul în afaceri cu prosperitatea socială și calitatea vieţii. Suntem hotărâţi să facilităm accesul la avantajele tehnologiei informaţiei și comunicaţiilor pentru cât mai mulţi români posibil.

Suntem convinși că ne putem aduce contribuţia la societate cel mai bine prin utilizarea competenţelor noastre de bază și a experienţei în următoarele domenii: produse și servicii sociale, contribuţie socială, voluntariat, antreprenoriat și reducerea decalajului digital. Programele și iniţiativele noastre susţin comunităţile și societatea civilă prin promovarea: protecţiei sociale, educaţiei, sănătăţii, mediului, dezvoltării și inovaţiei. În 2015 ne-am extins implicarea și contribuţia socială cu 600.000 EURO prin Fundaţia Telekom și propria noastră platforma Teimplici.ro, prin programe interne de burse și voluntariat, prin participarea în calitate de partener la proiecte externe relevante și prin utilizarea serviciilor și a infrastructurii noastre pentru a sprijini cauze și iniţiative sociale.

 

IMPLICARE SOCIALĂ

În cadrul operaţiunilor noastre mobile și fixe, căutăm să oferim angajaţilor și clienţilor noștri mijloace de a-și conecta viaţa profesională și personală dincolo de abordarea tradiţională. Iniţiativele și proiectele noastre se concentrează pe susţinerea unei vieţi echilibrate, în care creșterea și dezvoltarea personală, contribuţia socială și dezvoltarea profesională pot fi realizate mai ușor și mai sigur pentru cât mai mulţi oameni posibil. Informarea și comunicarea sunt esenţiale pentru atingerea acestui obiectiv, întrucât facilitează îmbunătăţirea în domenii precum educaţia, sănătatea, protecţia mediului și inovaţie.

În 2015, Telekom Romania a implicat angajaţii, clienţii, furnizorii și partenerii de afaceri în diferite iniţiative și programe care răspund nevoilor sociale românești. Vizând mobilizarea angajaţilor noștri, creșterea gradului de conștientizare a nevoilor sociale și promovarea culturii civice responsabile și active, promovăm voluntariatul prin diverse acţiuni, cum ar fi reîmpădurire, evenimente sportive, donaţii de sânge și asistenţă medicală pentru copii.

Prin intermediul platformei noastre Teimplici.ro susţinem în fiecare an diverse proiecte și iniţiative ale ONG-urilor locale sau naţionale, răspunzând nevoilor sociale în domeniul educaţiei, sănătaţii, inovaţiei, mediului și al dezvoltării şi protecţiei sociale. În 2015, am finanţat în mod direct prin intermediul platformei  roiecte în valoare de 70.000 EURO. În cadrul platformei Teimplici.ro ne-am conectat la nevoile societăţii, dar am conectat totodată și actori sociali din diferite domenii. Atribuirea proiectelor depuse se realizează pe baza evaluării unui juriu de experţi, asigurându-ne că proiectele sunt benefice social și își pot atinge obiectele în mod eficient. Sprijinirea iniţiativelor sociale la scară largă

 

Teimplici.ro

Suntem conștienţi de rolul pe care îl putem juca, în mod direct și indirect, în îmbunătăţirea condiţiilor sociale și în abordarea provocărilor actuale ale comunităţilor românești. Am folosit expertiza și competenţele noastre pentru a crea o punte de legătură între nevoile și soluţiile sociale, prin intermediul platformei noastre online Teimplici.ro în următoarele domenii:
teimplici-2015-1

  • Educaţie
  • Mediu
  • Sănătate
  • Inovaţie
  • Dezvoltare
  • Protecţie socială

Scopul platformei Teimplici.ro este să susţină proiecte și iniţiative care utilizează servicii IT&C pentru a găsi soluţii noi pentru problemele sociale actuale, să favorizeze accesul la educaţie, să îmbunătăţească serviciile medicale sau să ofere protecţie socială pentru grupurile defavorizate. Platforma în sine reprezintă un exemplu al modului în care IT&C poate fi folosită pentru a aborda diverse aspecte sociale și pentru a găsi soluţii prin facilitarea colaborării și a implicării între diferiţi parteneri.

Am lansat platforma on-line Teimplici.ro în anul 2014, adresând publicului larg întrebări cu privire la aspectele de dezvoltare socială pe care consideră că ar trebui să le abordăm cu prioritate și am folosit răspunsul lor, pentru a defini domeniul de aplicare al platformei noastre. Am investit 50.000 de euro în 10 proiecte în 2014 iar în 2015 am continuat să susţinem dezvoltarea socială prin contribuţie financiară directă, susţinând 10 proiecte în valoare totală de 70.000 EURO.

Susţinerea strângerii de fonduri

Susţinem strângerea de fonduri pentru iniţiativele sociale și de mediu ale ONG-urilor prin linii telefonice și SMS dedicate pe care le furnizăm gratuit pentru situaţii medicale sau la o rată redusă în mod semnificativ pentru alte cauze.

 

Afla mai multe despre proiectele și realizările Teimplici.ro aici

SPRIJINIREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE

Ionela Paunica
Ionela Paunica
Director Executiv, Fundaţia Telekom Romania și Coordonator
Senior Comunicare Internă, Evenimente Corporative &
Responsabilitate Corporativă

„O parte din strategia noastră de responsabilitate corporativă este orientată spre acele probleme care nu apar la știri sau nu sunt menţionate în discursurile sociale de zi cu zi, concentându-ne pe categorii de persoane în situaţii dificile și cu nevoi speciale, cauze sociale și copii cu boli grave, tineri talentaţi și cazuri umanitare. Instrumentul nostru principal pentru a aborda aceste aspecte este Fundaţia Telekom care își propune să identifice, prin interacţiunea directă cu comunităţile și cu oamenii, categoriile sociale și cazurile care au nevoie prioritară de sprijin și să răspundă nevoilor reale ale acestora în timp util.”

Fundaţia Telekom Romania

Fundaţia Telekom Romania este o organizaţie non-profit care sprijină categorii de persoane în situaţii speciale, cauze sociale, copii și adulţi diagnosticaţi cu boli grave, tineri talentaţi, studenţi și răspunde la apeluri umanitare în cazul dezastrelor naturale. Fundaţia este legătura dintre Telekom Romania și comunitatea în care este prezentă compania. Aceasta continuă activităţile și iniţiativele începute în anul 2008 de către Fundaţia Romtelecom, care a sprijinit diverse cauze sociale, umanitare, educaţionale și de mediu.

fundatia_telekom_01

Aflaţi mai multe despre Fundaţia Telekom aici

Iniţiativele din 2015 și rezultatele acestora (selecţie)

Campania 2%

Timp de 7 ani, Telekom Romania a sprijinit copii și adulţi care au boli rare, oameni care au cerut ajutor atunci când au fost în situaţii dificile, a avut o reacţie rapidă în caz de dezastre naturale și a dezvoltat campanii și proiecte cu impact în domeniul sănătăţii, protecţiei sociale, educaţiei, mediului, inovaţiei și dezvoltării. În acest sens, Fundaţia a desfășurat în fiecare an campania anuală 2% pentru angajaţii și terţii care au ales să redirecţioneze procentul din impozitul pe venitul anual deja plătit statului, potrivit legii române.

Această campanie reprezintă principala sursă de fonduri a Fundaţiei.

Conform datelor oficiale, în 2015, Fundaţia Telekom Romania s-a clasat pe primul loc, în comparaţie cu concurenţii săi, în colectarea formularelor de 2%.

Tu alegi și noi ajutăm împreună!

Fundaţia Telekom Romania a continuat a 6-a ediţie a programului „Tu alegi și noi ajutăm împreună”, lansat în 2010, ca urmare a numeroaselor solicitări de a ajuta persoanele cu boli grave sau fără posibilităţi financiare. De la lansare, programul a oferit sprijin financiar pentru mai mult de 50 de copii și adulţi. Ediţia din acest an a fost adresată colegilor noștrii sau membrilor familiilor acestora, diagnosticaţi cu boli grave.

Maratonului Internaţional Braşov susţinut de Telekom Romania

Prin intermediul Fundaţiei Telekom Romania, taxele colectate pentru participarea la cursa de 5 km, precum și 10% din valoarea taxelor pentru cursele competitive (maraton, ștafetă, semimaraton și 10 km), au fost donate Asociaţiei „Copiii de Cristal”, pentru acoperirea cheltuielilor necesare în cadrul sesiunilor de terapie a 10 copii diagnosticaţi cu autism. În cadrul acestui proiect, Fundaţia Telekom Romania a ales să se alăture copiilor și tinerilor cu autism care provin din familii cu venituri mici, care nu își pot permite acoperirea costurilor pentru terapii necesare integrării lor în sistemul de învăţământ și în societate.

Povestea Asociaţiei „ Copiii de Cristal” a început în 2006, la iniţiativa unui grup de părinţi ai căror copii au fost diagnosticaţi cu autism și alte tulburări asociate. Asociaţia și Centrul de Evaluare şi Recuperare prin Terapie Specializată pentru Tulburări din Spectrul Autist, Sindrom Down, Sindrom Asperger, ADHD şi alte tulburări asociate s-au născut din dorinţa și necesitatea de a oferi copiilor, tinerilor și adulţilor cu autism șansa de a beneficia de servicii de asistenţă socială și terapie specializată, servicii care nu sunt oferite de sistemul de asistenţă publică garantată de către statul român. Echipa de terapeuţi este format din 22 de profesioniști în domenii precum psiho-pedagogie, psihologie clinică și kinetoterapie. Întreaga activitate a asociaţiei este orientată spre recuperarea potenţialului copiilor și valorificarea vocaţiei acestora. Mai multe detalii despre serviciile oferite de către asociaţie se pot găsi pe site-ul www.copiiidecristal.ro.

Campania „Mișcarea face bine” susţinută de Dolce Sport, postul de televiziune al Telekom Romania

Încurajată de bucuria copiilor cu cancer care au beneficiat de medicamente aduse din străinătate, campania „Mișcarea face bine” a continuat și în 2015, în speranţa că mai mulţi copii vor avea șansa de a primi ajutor. Din fondurile strânse la această ediţie, Fundaţia Telekom Romania a achiziţionat medicamentul Asparaginaza, necesar copiilor cu leucemie de la Institutul Fundeni.
Iniţiată de Dolce Sport în 2011, „Mișcarea face bine” este o campanie care promovează sănătatea prin sport și o dietă sănătoasă. Încă de la lansare,„Sportul este bun” a devenit o platformă în cadrul căreia au fost susţinute și dezvoltate și alte evenimente.

Green work

Este un program dezvoltat cu ajutorul a peste 200 de voluntari pentru Grădina Botanică din București, în parteneriat cu Asociaţia Team Work. Angajaţii Telekom Romania, împreună cu familiile și prietenii lor, au participat la programul care a constat în activităţi de întreţinere a spaţiilor verzi și de asistenţă pentru biologi în îngrijirea plantelor. Proiectul își propune să motiveze și să implice angajaţi în sprijinirea comunităţilor prin îngrijirea unui spaţiu reprezentativ pentru București, acest loc fiind considerat „bijuteria capitalei”, prin oaza verde și relaxantă pe care o oferă pentru peste 12.000 de vizitatori pe lună. Obiectivul programului este acela de a curăţa o zonă neglijată timp de 10 de ani și de a o amenaja cu un rond, trotuare și bănci. Campania de strângere de fonduri „Împreună pentru români” Fundaţia Telekom Romania, în parteneriat cu Telekom Romania a dezvoltat o campanie de strângere de fonduri prin intermediul liniilor de donaţii telefonice și SMS, menită să ajute 8 ONG-uri să strângă fonduri cu scopul de a pune în aplicare proiecte sociale, educaţionale și de mediu.

Împreună pentru sportivii României!

În România, există numeroși campioni sportivi care, după pensionare, au o viaţă în condiţii de sărăcie, datorită pensiilor foarte mici. Apreciem cu toţii performantele sportive, medaliile și realizările celor care reprezintă ţara noastră. Rareori ne gândim la antrenamentele dificile și la orele lungi dedicate sportului, pentru a reprezenta ţara și pentru a câștiga recunoașterea pe care cu toţii ne-o dorim. Ne bucurăm și avem emoţii de fiecare dată când steagul este sus și auzim imnul naţional, și îi uităm atât de repede pe acei oameni care ne-au făcut să trăim aceste clipe. Astfel, prin intermediul acestui proiect, Fundaţia Telekom Romania, în parteneriat cu Fundaţia Olimpică Română, a acordat sprijin financiar în valoare de 100 de euro/lună pentru 5 foști sportivi cu probleme grave de sănătate.

Sunt copil și am nevoie de protecţie! Muncile grele și periculoase în agricultură nu sunt pentru mine.

Prin acest proiect, Fundaţia Telekom Romania a oferit sprijin pentru a preveni exploatarea copiilor prin muncă. În acest sens, în parteneriat cu SOS Satele Copiilor România, a oferit sprijin pentru 53 de copii din patru comunităţi din Bacău. Proiectul a avut drept scop sensibilizarea autorităţilor locale din Bacău cu privire la cazurile de implicare a copiilor în muncă agricolă periculoasă și determinarea autorităţilor să dezvolte soluţii imediate de prevenire și combatere a cazurilor de muncă și exploatare a copiilor. Beneficiarii proiectului au fost familiile cu copii cu vârste cuprinse între paisprezece și șaisprezece ani, care nu mai merg la școală, precum și DGASPC Bacău, membrii echipei locale și specialiști în agricultură.

Donaţie pentru cazuri individuale

În anul 2015, Fundaţia Telekom Romania a ajutat financiar 9 cazuri de copii și adulţi cu boli grave.
2015
395 beneficiari