Miroslav MajorosMESAJ DIN PARTEA DIRECTORULUI GENERAL

Fiind o companie de telecomunicaţii, înţelegem cu adevărat importanţa conectivităţii, nevoia de a împărtăși informaţii cu ceilalţi, atât la nivel personal, cât și profesional. Credem că multe dintre problemele cu care ne confruntăm în prezent ar putea fi gestionate mai eficient având acces la sisteme informaţionale mai bune. Pentru a contribui la creșterea durabilă a întregii societăţi, nu doar a companiei noastre, suntem determinaţi să facem informaţiile ușor accesibile pentru toată lumea, prin asigurarea accesului la acestea, propunând noi modalităţi de a le utiliza, sprijinind companiile și comunităţile să schimbe informaţii și să își consolideze competenţele pe baza acestora.

Ariile de responsabilitate socială sunt integrate acum în structurile de guvernanţă, conectate direct cu Consiliul de Administraţie, având mijloacele necesare pentru a contribui la strategia generală de afaceri a companiei noastre. Sistemul de management al conformităţii a fost îmbunătăţit și certificat în conformitate cu standardul german PS980 pentru a sprijini punerea în aplicare și respectarea standardelor, reglementărilor și liniilor directoare relevante legate de sustenabilitate, asigurând faptul că toate activităţile noastre sunt aliniate la cele mai bune practici și contribuie la cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile.

Am încorporat sustenabilitatea în operaţiunile noastre, urmărind obiective de eficienţă, dematerializare și reducerea emisiilor de carbon, luând în considerare, de asemenea, preocupările sociale legate de siguranţa și securitatea noilor tehnologii ale informaţiei și comunicaţiilor. Pentru noi, protejarea confidenţialităţii datelor și un Internet mai sigur sunt la fel de importante ca oricare alte aspecte de afaceri, acesta fiind motivul pentru care am dezvoltat noi modalităţi de a asigura utilizarea în condiţii de siguranţă și securitate a tuturor produselor și serviciilor noastre.

Din punct de vedere financiar, am investit semnificativ în dezvoltarea reţelelor noastre avansate: 3G/4G pentru mobil, respectiv fibră optică, cunoscută, de asemenea, sub denumirea de FFTx, pentru serviciile fixe, concentrându-ne, pentru aceasta din urmă, pe extinderea în continuare a acestei tehnologii în zonele deja acoperite, cu scopul de a oferi acces la cele mai noi tehnologii, ceea ce înseamnă viteze de până la 1 Gbps pentru bandă largă și servicii interactive de televiziune (IPTV). În domeniul telefoniei mobile, de-a lungul anului 2015, serviciile 4G au ajuns la o acoperire de 57% în zonele urbane, oferind viteze de până la 150 Mbps, iar eforturile de modernizare a reţelei UMTS-3G au permis îmbunătăţiri semnificative al vitezelor medii de descărcare și de încărcare, oferindu-le clienţilor o experienţă mobilă mai bună.

Miroslav Majoros
Miroslav Majoros, Director General Telekom Romania

Întrucât în România există și zone dificile din punct de vedere al accesibilităţii serviciilor de telecomunicaţii, am devenit un susţinător activ al proiectului Ro-NET, care asigură infrastructura pentru conectarea la Internet a localităţilor defavorizate. Prin urmare, în 2015 am finalizat lucrările în aproximativ 100 de localităţi din cele 783 incluse în proiect. Prin acoperirea zonelor albe ale ţării cu servicii de Internet sunt deschise noi oportunităţi pentru afaceri rurale locale, pentru educarea și informarea comunităţilor respective, acestea având astfel posibilitatea de a se dezvolta ca un întreg, într-un mod durabil.

Pentru a fi mai eficientă, comunicarea ar trebui să fie ușurată prin utilizarea de soluţii integrate. Acesta este motivul pentru care am introdus platforma comercială MagentaONE care înglobează: „One Stop Shop”, un centru unic de apel, o factură unică, un cont „MyAccount” unic (inclusiv o aplicaţie mobilă), timp mediu de 10 secunde de așteptare la centrul de apel pentru clienţii rezidenţiali și corporativi, servicii integrate fixe și mobile, precum și divertisment și exclusivităţi pe toate ecranele (TV, tablete, laptop-uri, telefoane inteligente). La aceasta se pot adăuga investiţiile semnificative în conţinut exclusiv, printre care competiţiile de fotbal cum ar fi Liga Campionilor UEFA, disponibile pe toate ecranele. Abordarea reflectă concentrarea noastră în a le asigura clienţilor noștri cele mai bune experienţe, diferenţiindu-ne astfel pe piaţă.

Angajaţii noștri sunt la fel de importanţi ca și clienţii noștri. Le îmbunătăţim abilităţile și le oferim oportunităţi pentru a-și dezvolta talentele. Suntem mândri că avem colegi activi și responsabili care au răspuns cu entuziasm la programele noastre de responsabilitate socială: s-au oferit voluntari pentru plantarea de copaci, reabilitarea de spaţii verzi sufocate de deșeuri, pentru a dona sânge sau pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie, iar acestea sunt doar câteva exemple.

Preocuparea noastră pentru mediu s-a reflectat și în îmbunătăţirea sistemelor de management și în modernizarea reţelei, pentru a reduce consumul de energie. Fiind determinate de consumul de combustibili fosili, schimbările climatice reprezintă, de asemenea, o oportunitate pentru noi de a ne evalua procesele și tehnologiile pentru a găsi noi modalităţi de a ne reduce consumul de energie electrică și combustibil. Ne concentrăm și pe înlocuirea tehnologiei depășite cu una nouă pentru a aborda acest subiect actual. De asemenea, dezvoltăm parteneriate cu actori din mediul public și privat pentru a găsi noi soluţii pentru comunităţi. În acest an, am început să educăm piaţa locală în ceea ce privește avantajele orașelor inteligente, un concept care propune noi modalităţi inovatoare de gestionare a resurselor, de control a poluării aerului, de creștere a gradului de dispersie a tehnologiei curate și care contribuie la efortul societăţii de a atenua efectele schimbărilor climatice sau ale altor probleme de mediu.

Cu toate acestea, fără un proces intens de digitalizare nu ne putem imagina societatea de mâine. Acesta este motivul pentru care am intrat pe piaţă cu soluţii noi, inovatoare, bazate pe platforme „Internet of Things” (Internetul lucrurilor), machine-to-machine (M2M) și componente de analiză de date menite să schimbe, în viitorul apropiat, paradigmele în care lucrăm, comunicăm, învăţăm și trăim. Ceea ce poate părea doar o sămânţă acum, mâine va fi un ecosistem complet dezvoltat, construit pentru a asigura o lume mai bună pentru toţi.