ORAȘE INTELIGENTE PENTRU ROMÂNIA

ORAȘE INTELIGENTE PENTRU ROMÂNIA

Orașe inteligente: Soluţii inovatoare pentru spaţii urbane Orașele sunt responsabile pentru o mare parte din emisiile globale de CO2. Totodată, ele pot fi și forţa motrică și originea soluţiilor durabile. Telekom Romania, pe baza expertizei grupului Deutsche Telekom, este dedicată soluţiilor inovatoare care ajută la remodelarea orașelor în spaţii urbane inteligente.
Din 2015, Telekom Romania a început să implementeze mai multe soluţii inovatoare menite să pregătească terenul pentru punerea în aplicare a soluţiilor integrate pentru orașe inteligente („Smart Cities”). Aspectul unui oraș se poate schimba cu ajutorul „copacilor” digitali – încărcări solare pentru dispozitivele mobile conectate la Wi-Fi, ca cel pe care l-a „plantat” Telekom în unul din parcurile orașului Timișoara. O altă soluţie pentru spaţiile publice este reţeaua Wi-Fi gestionată, care oferă acces Wi-Fi gratuit pentru cetăţeni și date analitice pentru administraţia publică. Datele urbane sunt astfel colectate și apoi prelucrate cu ajutorul unor instrumente analitice cunoscute sub numele de “Big data Analytics”. Datele generate sunt foarte utile pentru ei care proiectează strategia de dezvoltare a unui oraș, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii cetăţenilor săi.
Digitizarea spaţiului urban este motivată de progresele sociale, economice, ecologice și tehnologice. Acestea includ provocări supraordonate actuale și viitoare, cum ar fi creșterea vitezelor schimbărilor urbane și demografice, precum și planurile individuale pentru viitor și problemele cu care se confruntă comunităţile locale. Drumul către Orașul Conectat trebuie să fie înţeles ca o interacţiune complexă între diferitele interese și obiective ale orașelor, cetăţenilor și a altor părţi interesate, cum ar fi companiile și instituţiile locale.

SOLUŢIILE SMART CITY

Soluţiile noastre „Smart City” (Oraș inteligent), implică numeroase componente și provocări diferite – de la procese, hardware, software și straturi de comunicare la proiectarea de noi modele de afaceri. Acestea trebuie să îndeplinească interesele, nevoile și aspiraţiile politice ale cetăţenilor, autorităţilor și companiilor. Bazându-se pe experienţa sa în operarea, gestionarea și promovarea infrastructurii ample de comunicare, în sectorul M2M și a capacităţii sale de integrare IT, Telekom Romania își propune să pună împreună piesele acestui ecosistem complex. Colaborarea, platformele deschise și reţele urbane cu mai multe straturi sunt cheia pentru a duce transformarea digitală a orașelor mai departe. Trecerea către orașele conectate („Connected Cities”) este un proces evolutiv în care blocurile componente eterogene trebuie să fie integrate într-un ecosistem mai larg de obiecte și oameni conectaţi.

Transformarea pas cu pas a infrastructurilor publice și a serviciilor răspunde provocărilor orașelor moderne – de la surse de energie și de planificare a traficului, la durabilitate economică și ecologică.