PERFORMANŢA FINANCIARĂ

OPERAŢIUNI FIXE

Pe o piaţă foarte competitivă, rezultatele financiare raportate de Telekom Romania Communication pentru 2015 indică venituri în scădere ușoară cu aproape 1%. Zonele cheie, precum serviciile de televiziune și ofertele integrate au continuat să genereze creștere pentru companie. Nivelul veniturilor reflectă în principal scăderea continuă a segmentului de voce fixă, cu venituri corespunzătoare mai mici cu 17% la sfârșitul anului 2015.

ProForma EBITDA (profitul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare, excluzând impactul planurilor de restructurare) pentru tot anul 2015 a fost de 118,4 milioane de euro, în scădere cu 26% faţă de aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatele au fost afectate de costurile mai mari legate de conţinutul TV și de televizoare, ca urmare a concentrării companiei pe furnizarea unei experienţe îmbunătăţite și unitare atît pentru clienţii de servicii fixe, cât și mobile. Serviciile convergente au generat o creștere mai mult decât dublă a veniturilor mobile în T4 2015 comparativ cu T4 2014, cu o creștere aferentă a numărului de clienţi MagentaONE, care a ajuns la peste 226.000, în creștere cu mai mult de 48.000 din T3 2015.

OPERAŢIUNI MOBILE

Veniturile globale ale Telekom Romania Mobile Communications au rămas stabile la nivel de an, la 438,5 milioane de euro, în scădere cu 0,2% comparativ cu anul precedent. Veniturile provenite din serviciile mobile de internet în bandă largă au continuat să evolueze, cu un avans de 14% comparativ cu anul trecut. La sfârșitul T4 2015, baza totală de clienţi (inclusiv Zapp) a fost de 5,754 de milioane. Baza generală de clienţi cu abonament a crescut cu 3,7% în 2015 faţă de 2014, reprezentând 29% din baza totală de clienţi. În plus, Telekom Romania Mobile Communications a înregistrat o creștere de 16 puncte procentuale a ponderii telefoanelor inteligente din totalul dispozitivelor vândute în 2015 faţă de 2014.

În T4 2015, în ciuda concurenţei intense, segmentul corporativ a continuat să înregistreze creșteri, cu un avans de 7,7% a bazei de clienţi companii comparativ cu anul precedent. Datele mobile s-au dovedit a fi un factor semnificativ de creștere pe acest segment, reflectat în creșterea bazei de clienţi business de internet mobil de  22% în T4 2015 faţă de T4 2014 și de 25,5% la nivel de an.

Marja ProForma EBITDA (profitul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare, excluzând costul redundanţei) a ajuns la 20%, în anul fiscal 2015, în scădere cu 4 puncte procentuale faţă de anul fiscal 2014. ProForma EBITDA a totalizat 87,1 milioane de euro în 2015.

 

* Totalul taxelor plătite la nivel naţional, cu excepţia penalităţilor care sunt raportate separat