RESPONSABILITATEA FAŢĂ DE CLIENŢI

PRACTICI DE MARKETING RESPONSABILE

Ne asigurăm că marketingul nostru este întotdeauna onest, sincer, decent și echitabil și că toţi angajaţii responsabili pentru publicitate în cadrul companiei și pentru marketing-ul direct din punctele de vânzare își îndeplinesc responsabilităţile într-un mod care susţine aceste valori. Ne conformăm în totalitate cu legile și reglementările aplicabile pentru comunicare și publicitate și respectăm „Regulile comerciale de comunicare privind serviciile și produsele de telecomunicaţii” emise de Consiliul Roman pentru Publicitate (RAC).

Pentru a ne asigura că materialele de comunicare ale companiilor noastre sunt în concordanţă cu cerinţele legale, sunt adecvate, corecte și sincere, precise și respectă diferenţele dintre oameni, în ceea ce privește vârsta, sexul, rasa, religia și stare fizică sau mentală, Divizia Marcă și Strategie de Comunicare România supervizează toate mesajele și campaniile de publicitate, înainte
de a le comunica publicului.

Transparenţa stabilirii preţurilor

Politica noastră privind transparenţa și stabilirea preţurilor este în deplină concordanţă cu legile naţionale. Suntem dedicaţi comunicării clare, simple și transparente a chestiunilor legate de stabilirea preţurilor, implementând măsuri care să asigure că deciziile clienţilor noștri sunt bine informate. Aceste măsuri includ:

 • notificarea imediată a informaţiilor referitoare la preţuri în termenele prevăzute;
 • disponibilitatea unor informaţii complete pe site-ul web și în centrele de servicii clienţi;
 • disponibilitatea diverselor opţiuni de control al costurilor.

Telekom Romania aderă la Regulile privind comunicarea comercială ale RAC

 • Claritatea informaţiilor
  Comunicarea comercială trebuie să fie transmisă în așa fel încât să fie clară, fără echivoc și ușor de înţeles de către consumatorul mediu.
 • Corectitudinea informaţiilor
  Toate informaţiile transmise prin comunicarea comercială trebuie să fie corecte și adecvate.
 • Fundamentarea publicităţii
  Cel care anunţă trebuie să poată, în orice moment, să furnizeze dovezi pentru validitatea și veridicitatea datelor, descrierilor, declaraţiilor, ilustraţiilor și mărturiilor utilizate în scopuri publicitare. Aceste probe vor fi reprezentate de elemente concrete și relevante.
 • Informaţii complete
  Comunicarea comercială nu va oferi prezentări eronate, ambigue sau care induc în eroare și nu va omite informaţii care ar putea fi importante pentru decizia de cumpărare a unui anumit produs sau serviciu.
 • Notele de subsol
  1. În cazul comunicărilor audio-vizuale (televiziune, cinema, video sau similare), notele de subsol trebuie să aibă o dimensiune de cel puţin 14 puncte (caractere Arial) și trebuie să fie prezente pe ecran cel puţin în momentul în care informaţiile pe care le completează sau explică sunt afișate sau rostite;
  2. Notele de subsol vor fi afișate suficient cât să îi permită consumatorului mediu – așa cum este definit în prezentul cod – să le citească;
  3. Pentru comunicările transmise la radio, notele de subsol vor fi rostite la o viteză care să îi permită consumatorului să le înţeleagă în mod clar și cu ușurinţă;
  4. Pentru comunicările transmise pe suporturi tipărite (ziare, reviste, broșuri, pliante, afișe, pliante, cataloage sau similare), dimensiunea notelor de subsol trebuie să fie suficientă pentru a le face ușor de citit și de înţeles de către consumator;
  5. Notele de subsol trebuie să fie clare și explicite astfel încât consumatorul să înţeleagă cerinţele reale pentru a beneficia de produsele sau serviciile promovate în comunicările comerciale. Cu toate acestea, în cazul în care există vreo constrângere din cauza dimensiunii spaţiului pentru nota de subsol sau a duratei de timp de afișare, notele de subsol pot indica o adresă web sau o altă astfel de soluţie care să furnizeze consumatorului mediu toate informaţiile de care ar putea avea nevoie înainte de a cumpăra un produs.