SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI

Managementul mediului

Ambele noastre companii, Telekom Romania Communication și Telekom Romania Mobile Communication au implementat sisteme de management de mediu certificate în conformitate cu standardul ISO 14001: 2008 în 2014, respectiv 2015. Politica noastră de management integrat privind calitatea, sănătatea, siguranţa ocupaţională și mediul definește cele 10 angajamente și obiectivele generale pe care le urmărim pentru a îmbunătăţi performanţa noastră.

Principiile politicii de management integrat:

  • Îmbunătăţim continuu performanţa operaţiunilor noastre prin stabilirea, monitorizarea și revizuirea obiectivelor noastre, cu intenţia de a îndeplini și în cazul în care este posibil, a depăși așteptările partenerilor noștri;
  • Acţionăm în mod proactiv prin respectarea cerinţelor legale aplicabile sau chiar depășindu-le, acolo unde este posibil; Cerem angajaţilor noștri, contractanţilor și furnizorilor să participe în mod activ la atingerea obiectivelor noastre în ceea ce privește calitatea, sănătatea și siguranţa la locul de muncă și mediul prin implementarea tuturor reglementărilor și a programelor adoptate;
  • Avem o abordare inovatoare în ceea ce privește operaţiunile noastre, produsele și serviciile oferite, adoptând măsuri de prevenire a poluării, de reducere a impactului asupra mediului pentru a evita eventuala rănire sau îmbolnăvire a personalului, a partenerilor și a publicului larg;
  • Informăm publicul, angajaţii și partenerii cu privire la aspectele  legate de calitate, sănătate și securitate la locul de muncă și mediu;
  • Protejăm în mod voluntar publicul prin aplicarea principiilor și recomandărilor descrise în politica cu privire la câmpurile electromagnetice, inclusiv prin transparenţă, informare și participare prin promovarea abordărilor știinţifice;
  • Ne străduim să îmbunătăţim în mod continuu eficacitatea sistemului nostru integrat de management.