STRATEGIA DE MEDIU

CĂTRE O SOCIETATE CU EMISII REDUSE DE CARBON

towards

Protejarea calităţii mediului reprezintă o preocupare majoră a Telekom Romania. În această privinţă, ne străduim să minimizăm impactul operaţiunilor noastre asupra mediului și să creștem gradul de conștientizare a angajaţilor noștri și părţilor interesate, cu privire la moduri de a acţiona cu mai multă responsabilitate în ceea ce privește aspectele legate de protecţia mediului.

Aspectele de mediu de interes, pe care le tratăm cu atenţie, includ: utilizarea energiei și schimbările climatice, utilizarea resurselor și gestionarea deșeurilor, ozonul, apa, conștientizarea cu privire la mediu, biodiversitatea, câmpurile electromagnetice, impactul vizual și zgomotul.

Angajamentul nostru faţă de protecţia mediului înconjurător este exprimat în mod direct în cadrul sistemelor de management de mediu, pe care le-am implementat pentru operaţiunile noastre mobile și fixe. Știm că avem un rol important de jucat în drumul către o societate cu emisii reduse de carbon. Din acest motiv, suntem de asemenea implicaţi în creșterea gradului de conștientizare socială în ceea ce privește provocările și oportunităţile de mediu și în dezvoltarea de produse și servicii noi, care să le permită utilizatorilor să își reducă impactul asupra mediului.

 

STRATEGIA DE MEDIU

Sensibilitatea ecologică

Pentru a ne îndeplini viziunea cu privire la o societate cu emisii reduse de carbon, scopul nostru este să conservăm capitalul ecologic printr-o combinaţie de gestionare atentă a mediului și implementarea tehnologiilor de ultimă oră pentru a îndeplini funcţii importante, care contribuie la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Organizaţiei Naţiunilor Unite. Strategia de mediu Am dezvoltat strategia de mediu în jurul a trei obiective generale: reducerea propriului impact asupra mediului, creșterea gradului de conștientizare a angajaţilor noștri cu privire la aspectele de mediu, a părţilor interesate și a comunităţilor și contribuirea la o societate cu emisii scăzute de carbon prin intermediul produselor și serviciilor pe care le oferim.

Monitorizăm în mod constant performanţa noastră de mediu utilizând o gamă largă de indicatori în ceea ce privește consumul de materiale, energie și combustibili, generarea și reciclarea deșeurilor și căutăm în mod sistematic să găsim noi modalităţi de a ne reduce impactul. Provocările și oportunităţile de mediu sunt parte integrantă din iniţiativele noastre interne și externe de comunicare și din proiectele noastre de implicare în comunitate. Am dezvoltat și lansat deja servicii cum ar fi Orașul Inteligent, Videoconferinţele și aplicaţia Cloud care abordează aspecte esenţiale de mediu în ceea ce privește consumul de energie, emisiile și dematerializarea.

În cadrul sistemelor noastre de management de mediu, analizăm activităţile și operaţiunile din perspectiva impactului lor asupra mediului, stabilim programe și măsuri de creștere a performanţei noastre și monitorizăm progresul lunar. Colectăm separat și reciclăm diverse materiale, cum ar fi hârtia, plasticul, echipamentele IT şi de comunicaţii, accesorii, baterii, cartușe de cerneală etc. În paralel, toate companiile Telekom Romania au implementat acţiuni prin intermediului diverselor campanii publice, evenimente și proiecte, pentru a încuraja părţile interesate să reducă, să reutilizeze și să recicleze deșeurile.