STRATEGIA DE PROTECŢIE A CLIMEI

Eficienţa energetică și strategia de protecţie a climei

Ne-am angajat să contribuim la o societate cu emisii reduse atât în mod direct, prin reducerea propriilor noastre emisii de CO2, cât și indirect, prin furnizarea de servicii și produse cu o amprentă de carbon redusă pe parcursul ciclului lor de viaţă, care îi pot sprijini pe clienţii noștri în reducerea propriilor emisii.

Monitorizăm constant performanţa noastră în ceea ce priveșteconsumul de energie și emisiile de CO2 cu ajutorul unui set de indicatori cheie de performanţă (KPI), concepuţi pentru a acoperi toate aspectele operaţiunilor noastre.

Strategia noastră, parte din strategia Deutsche Telekom pentru protecţia climei, se concentrează pe obiective pe termen mediu și lung, pe 4 piloni: reducerea consumului de energie prin măsuri de eficientizare, creșterea procentului de energie consumată din surse regenerabile, reducerea emisiilor directe de CO2 și creșterea portofoliului de produse sustenabile.

Calculăm emisiile de CO2 pe baza unor standarde recunoscute internaţional, cum ar fi Protocolul Gazelor cu Efect de Seră (GES), care face distincţia între trei categorii de emisii de CO2, emisii scopurile 1, 2 și 3.

 

 

EMISII DE CO2

Monitorizarea emisiilor de CO2

Monitorizăm în mod continuu emisiile directe de CO2 (scopul 1) și indirecte (scopul 2), pe baza metodologiei Protocolului GES. Plănuim să extindem măsurarea, monitorizarea si raportarea emisiilor asociate scopului 3 în următorii 2 ani. Calculul emisiilor de CO2 se realizează pe baza indicatorilor de mediu pe care îi colectăm in baza noastră de date, care acoperă toate tipurile de energie pe care le consumăm în operaţiunile noastre: electricitate, combustibili, energie termică și gaze naturale.

În 2015 emisiile totale de CO2, directe și indirecte (scop 1 + scop 2) au scăzut cu 23,9%, comparativ cu 2014, de la 122.581,1 t CO2 eq. până la 93.317,97 t CO2 eq. Unul dintre cele mai relevante aspecte care a determinat reducerea emisiilor a fost aplicarea unor măsuri de eficienţă energetică pentru reţeaua de telecomunicaţii.