STRATEGIA ȘI MANAGEMENTUL ÎN DOMENIUL RESPONSABILITĂŢII CORPORATIVE

Responsabilitatea corporativă (RC) a devenit un concept universal iar unul dintre factorii cheie pentru aceasta este Tehnologia Informaţiilor și Comunicaţiilor (TIC). Accesul facil la informaţii permite oamenilor, organizaţiilor, mediului academic, ONG-urilor și guvernelor să se angajeze într-un dialog și să caute soluţii la provocările sociale, economice și de mediu actuale. Noi credem că orice provocare poate fi depășită dacă acţionăm împreună, dacă împărtășim cunoștinţele și cele mai bune practici și dacă ne conectăm eforturile.

Raluca Ezaru
Raluca Ezaru
Manager Departamentul de Comunicare Internă, Evenimente Corporative & Departamentul de Responsabilitate Corporativă

Obiectivele noastre de responsabilitate corporativă sunt să operăm într-un mod responsabil, să fim responsabili pentru potenţialul impact pe care îl au operaţiunile noastre, să îmbunătăţim competitivitatea, să asigurăm creșterea companiei noastre și să contribuim la o dezvoltarea durabilă a societăţii românești.
Noi credem că ne putem atinge obiectivele noastre prin conectivitate în domeniul vieţii și muncii, conectând pe cei neconectaţi și contribuind la o societate cu emisii reduse de carbon.

OBIECTIVELE MANAGEMENTULUI RESPONSABILITĂŢII CORPORATIVE

Strategia noastră de responsabilitate corporativă este în conformitate cu cea a Deutsche Telekom și a Grupului OTE.

Telekom Romania colaborează cu Diviziile de Responsabilitate corporativă a Grupului DT și Comunicaţii Corporative a Grupului OTE pentru a asigura o abordare comună, înţelegerea și implicarea tuturor angajaţilor și a părţilor interesate. Efortul de sustenabilitate al Telekom Romania se împarte pe cinci piloni. Elementele strategiei de responsabilitate corporativă
Principiul cheie ai strategiei noastre privind responsabilitatea corporativă este conectivitatea și digitalizarea. Ne propunem să conectăm strategia noastră de dezvoltare a afacerii cu obiectivele mai largi ale societăţii românești și să obţinem o creștere echilibrată, însemnând o creștere care nu este dăunătoare ci benefică, o creștere care este deopotrivă incluzivă și sustenabilă din punct de vedere al mediului. Pentru fiecare dintre pilonii noștri strategici am identificat aspecte cheie pe care ne concentrăm resursele și eforturile pentru atingerea obiectivelor.