TEHNOLOGIA INFORMAŢIILOR ȘI COMUNICAŢIILOR PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ

Ne-am angajat să contribuim în continuare la dezvoltarea durabilă a economiei și societăţii românești. Raportul de responsabilitate corporativă pentru anul 2015 reprezintă un prim pas în analizarea datelor, strategiei, planurilor și realizărilor noastre din perspectiva acestei contribuţii.

CONTRIBUŢIA SECTORULUI TIC LA DEZVOLTAREA ECONOMICĂ

Este o realitate faptul că TIC (Tehnologia Informaţiei și Comunicaţiilor) ca sector poate contribui semnificativ la PIB-ul naţional al unui stat și că TIC, acţionând ca facilitator, poate conduce la îmbunătăţirea competitivităţii pe piaţă a produselor și serviciilor unei ţări. TIC poate avea un impact pozitiv asupra guvernării și a altor sectoare ale economiei, susţinând în mod eficient integrarea economică internaţională și îmbunătăţirea standardelor de viaţă, reducând decalajul digital și îmbunătăţind utilizarea și gestionarea biodiversităţii. Acest lucru este valabil și în cazul României. Între 2010 și 2015, sectorul TIC a crescut cu aproape 45%, iar contribuţia sa la PIB-ul României a crescut de la 3,4% în 2011 la 6,7% în 2015.

România este pe locul 1 în Europa și ocupă locul 3 în lume la viteza de descărcare pentru conexiunile fixe în bandă largă, cu 72,15 Mbps; în plus, 9 din primele 15 orașe din lume cu cele mai rapide viteze de internet sunt din ţara noastră.

POTENŢIALUL SECTORULUI TIC ÎN REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ

Conform Raportului GESI – SMARTer 2020, la nivel global, soluţiile facilitate de TIC au potenţialul de a reduce emisiile de GES cu 16,5%, de a crea 29,5 milioane de locuri de muncă și de a genera economii financiare de 1,9 trilioane USD.

Energie

Adoptarea TIC în sectorul energiei ar putea genera o reducere de 2,0 de GtCO2 echivalent (sau 22% din totalul reducerii totale estimate) jucând un rol esenţial în crearea unei pieţe a energiei mai dinamice care să răspundă la schimbările de la nivelul cererii, aspect vital pentru integrarea eficientă a energiei regenerabile în alimentarea cu energie.

Agricultură și utilizarea terenurilor

Reducerile de emisii din acest sector ar putea ajunge la 1,6 GtCO2 echivalent (18% din total). Întrucât resursele necesare cultivării culturilor generează cantităţi mari de emisii, soluţiile TIC care permit fermierilor să evalueze cu exactitate cât de mult să își irige și să își fertilizeze culturile vor duce la reducerea acestor emisii.

Transport

Reducerile de emisii din sectorul transportului ar putea ajunge la 1,9 GtCO2 echivalent (21% din total). Eficienţa sporită a tranzitului de mărfuri, prin reţelele de logistică îmbunătăţite și managementul flotelor reprezintă oportunităţi importante de reducere. Munca la distanţă și creșterea frecvenţei în utilizarea conferinţelor video pot reduce nevoile privind necesitatea deplasărilor.

Clădiri

TIC poate reduce 1,6 GtCO2echivalent (18% din total) în acest sector, oferindu-le ocupanţilor sistemele necesare pentru a susţine generarea de energie regenerabilă și pentru încorporarea acesteia în alimentarea cu energie a clădirilor. Proiectarea inteligentă poate reduce nevoile de iluminare și încălzire, aerisire și climatizare în timp ce sistemele de administrare ale clădirii asigură utilizarea eficientă a sistemelor respective.

Producţie

În fabrici și în alte sisteme de producţie, eficienţa susţinută de soluţii TIC ar putea permite o reducere de 1,2 GtCO2 echivalent (13% din total) în sectorul productiv. Prin intermediul soluţiilor care, de exemplu, controlează mai bine un sistem motor astfel încât consumul său de energie să fie adaptat la nivelul producţiei necesare, există numeroase oportunităţi pentru ca TIC să facă producţia mai eficientă.

Consumatorul și serviciile

Reducerile de emisii prin intermediul TIC în sectorul bunurilor de larg consum și de servicii ar putea ajunge la 0,7 GtCO2 echivalent (8% din total). TIC conectează consumatorii cu comercianţii prin intermediul Internetului și le permite să achiziţioneze bunuri online, înlocuind deplasarea fizică la magazin. Programe software bazate pe TIC pot concepe ambalaje care generează mai puţine deșeuri și economisesc resursele.