Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII
I. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

1.1. Website-ul www.responsabilitatetelekom.ro ( “Website”) este deținut și administrat de TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. și TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. (“TELEKOM ROMANIA”).
1.2. Website-ul și întregul său conținut, inclusiv, dar fără a se limita la, orice materiale pe care website-ul le conține, orice formă și conținut fără a se limita la, text scris, imagini, documente, audio, video sau audio-vizual, sigle, sloganuri etc. (”Conținut”) sunt deținute de TELEKOM ROMANIA.
1.3. În baza prevederilor din Capitolul 3 de mai jos, sunt strict interzise copierea, reproducerea și/sau utilizarea în alt mod a conținutului și a oricăror părți din acesta fără permisiunea scrisă prealabilă a TELEKOM ROMANIA.

II.CONDIȚII PENTRU UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

2.1. Condițiile generale de acces și utilizare ( “Termeni și condiții “), detaliate mai jos, se aplică integral permanent și necondiționat tuturor vizitatorilor/utilizatorilor Website-ului.
2.2. Accesând și utilizând acest Website, conținutul său, utilizatorul recunoaște și acceptă implicit acești termeni și aceste condiții, care înlocuiesc orice alte acorduri anterioare. În consecință, dacă termenii și condițiile website-ului nu sunt acceptabili pentru utilizator, se recomandă încetarea imediată a utilizării Website-ului.
2.3. Acest Website urmărește să informeze publicul cu privire la strategia corporativă privind responsabilitățile, funcționarea, activitățile și programele derulate de TELEKOM ROMANIA în domeniul sustenabilității.
2.4. Prin acest Website nu sunt promovate sau se fac referiri la produsele și serviciile TELEKOM ROMANIA, activitățile, planurile de afaceri, relațiile cu partenerii de afaceri, structura sa organizatorică etc. Aceste informații pot fi accesate vizitând website-ul www.telekom.ro.
2.5. Conținutul Website-ului este informativ și nu creează relații juridice sau obligații pentru TELEKOM ROMANIA. Accesarea Website-ului și/sau participarea în vreun fel la orice activități ale programelor descrise pe Website nu creează niciun fel de drepturi pentru utilizatori sau terțe părți în legătură cu TELEKOM ROMANIA.
2.6. Accesul la Website poate fi restricționat sau suspendat oricând fără notificare, inclusiv din motive de securitate în timpul executării unei sesiuni sau întreținerii, fără drept de compensare din partea TELEKOM ROMANIA.

III. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE UTILIZATORILOR WEBSITE-ULUI

3.1. Conținutul poate fi descărcat doar în scopul pentru care a fost creat de Website, de natură personală și necomercială și în baza respectării de către utilizator a dreptului de autor și a oricăror altor drepturi de proprietate intelectuală conexe.
3.2. Nu sunt permise distribuirea, modificarea, copierea, transmiterea, afișarea, reutilizarea, reproducerea, publicarea, licențierea, crearea unor lucrări derivate sau transferul, vânzarea sau utilizarea în orice alt mod fără consimțământul scris prealabil al TELEKOM ROMANIA dacă nu este prevăzut altfel în acești Termeni și Condiții.
3.3. Este interzisă folosirea Website-ului pentru a posta sau transmite orice material care este amenințător, fals, înșelător, abuziv, hărțuitor, obscen, defăimător, vulgar, scandalos, inflamator, pornografic sau profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja o conduită contrară prevederilor legale, ordinii publice sau moralității sau răspundere care ar putea duce la sancțiuni civile, administrative, disciplinare, penale sau de alt fel sau ar încălca legea în alt mod. TELEKOM ROMANIA va colabora cu orice autorități abilitate să aplice legea și va respecta orice hotărâre judecătorească sau cerere a autorităților competente privind divulgarea identității oricăror persoane care postează sau transmit orice informații sau materiale de acest gen prin intermediul Website-ului..
3.4. Este interzisă folosirea Website-ului pentru a face reclamă sau a face orice fel de cerere/ofertă comercială.
3.5. TELEKOM ROMANIA își rezervă dreptul oricând de a dispune măsuri care să restricționeze accesul la orice utilizator/vizitator care încalcă Termenii și Condițiile sau este suspectat că încalcă drepturile de autor și/sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

IV. CONFIDENȚIALITATE

4.1. Orice date personale cum ar fi nume, adresă, număr de telefon sau e-mail co

lectate prin poștă electronică sau prin orice alte mijloace vor fi folosite în conformitate cu politica privind datele cu caracter personal (Capitolul 8 de mai jos).
4.2. În baza prevederilor din Capitolul I de mai sus, orice comunicare sau material transmis Website-ului, cum ar fi întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel va fi considerată neconfidențială și protejată de drepturile de proprietate intelectuală stabilite.

V. MODIFICAREA CONȚINUTULUI WEBSITE-ULUI

5.1. TELEKOM ROMANIA nu își asumă răspunderea pentru modul în care utilizatorii accesează și/sau utilizează conținutul Website-ului sau implicațiile care ar putea rezulta din accesul și/sau utilizarea acestuia.

VI. DECLINAREA RĂSPUNDERII

6.1. Accesul și utilizarea Website-ului sunt alegerea utilizatorului. Fiecare utilizator este unicul responsabil atât pentru propriul său cont, cât și pentru activitățile din cadrul acestuia și pentru acuratețea, corectitudinea și legalitatea informațiilor furnizate atunci când utilizează Website-ul.
6.2. TELEKOM ROMANIA nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru daunele care pot apărea din accesarea sau utilizarea Website-ului, descărcarea oricărui material, informații, text, imagine, video sau audio de pe acest Website..
6.3. TELEKOM ROMANIA nu își asumă nicio răspundere pentru erorile sau defecțiunile programelor software utilizate în legătură cu vizitarea/folosirea Website-ului și nu poate fi trasă la răspundere pentru erorile care apar în legătură cu trimiterea/primirea mesajelor de e-mail.

VII. LINKURI CĂTRE WEBSITE-URILE TERȚELOR PĂRȚI

7.1. Website-ul poate conține linkuri către alte website-uri. Accesarea acestor linkuri reprezintă libera alegere a utilizatorului.
7.2. Pentru aceste website-uri, proprietarii site-urilor în cauză vor purta întreaga răspundere. Pentru evitarea oricărui dubiu, TELEKOM ROMANIA nu controlează și nu este responsabilă de confidențialitatea, securitatea și funcționalitatea acestor website-uri. De asemenea, TELEKOM ROMANIA nu va fi responsabilă de conținutul, calitatea sau natura website-urilor care pot fi accesate prin linkurile de pe Website și nu va permite niciun alt conținut despre produsele și serviciile de pe aceste website-uri. Dacă utilizatorul intră printr-un link pe aceste website-uri, el își asumă personal orice tip de riscuri.
7.3 Fără a se limita la tot ceea ce este menționat mai sus, TELEKOM ROMANIA își declină în mod specific orice responsabilitate dacă aceste website-uri:
• Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;
• Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații false;
• Sunt vandabile sau potrivite pentru un scop legal, moral și conform cu ordinea publică;
• Nu oferă o securitate corespunzătoare;
• Conțin viruși sau alte elemente distructive;
• Sunt licențioase, calomniatoare sau afectează în vreun fel în mod negativ interesele sau drepturile utilizatorului, fără a se limita la cele de mai sus.

VIII. POLITICA PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

8.1. Prevederi generale
8.1.1. Website-ul respectă confidențialitatea și viața privată a utilizatorilor săi. De asemenea, site-ul în cauză respectă legislația actuală privind protecția datelor cu caracter personal, cum ar fi Legea 677/2001, Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/2002 și Legea 506/2004.
8.1.2. Următoarele sunt informații generale despre datele personale pe care Website-ul le poate colecta și modul în care aceste date pot fi procesate. De asemenea, sunt puse la dispoziție instrucțiuni dacă utilizatorul nu dorește ca datele sale personale să fie colectate și diseminate atunci când vizitează Website-ul.
8.2 Protejarea datelor cu caracter personal
8.2.1. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. și TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. (ambele denumite în continuare “TELEKOM ROMANIA”) se obligă să respecte legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. Prin utilizarea Website-ului, sunteți de acord în mod explicit și neechivoc ca TELEKOM ROMANIA să utilizeze datele personale pe care le puteți oferi în scopul prevăzut în Termenii și Condițiile website-ului.
Telekom Romania Communications S.A. este înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 292 și Telekom Romania Mobile Communications S.A. sub nr. 3076 ca și operator de date cu caracter personal.
Datele oferite de utilizatorii Website-ului sunt strict confidențiale. TELEKOM ROMANIA se angajează față de utilizatorii site-ului să nu pună aceste date la dispoziția unor terțe părți neautorizate.
Datele care vor fi colectate și prelucrate de Telekom Romania în scopul Website-ului sunt următoarele, dar nu se limitează la: date tehnice furnizate pentru primirea accesului la website cum ar fi date de trafic și adresa IP, date colectate prin cookies-uri (Politica privind cookies-urile). Mai mult, dacă utilizatorul este de acord să primească știri CSR, alte informații sau să trimită un formular de feedback, utilizatorul, în calitate de subiect al datelor, trebuie să furnizeze adresa sa de e-mail.
8.2.2. Mai mult, utilizatorul este de acord în mod expres și neambiguu ca toate datele personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de TELEKOM ROMANIA, și dacă este necesar, de afiliații și colaboratorii săi în scopul furnizării serviciilor acestui Website. (Acest site folosește cookies-uri, pentru mai multe informații privind folosirea cookies-urilor vă rugăm să citiți politica referitoare la cookies-uri din Politica privind Cookies-urile).
8.2.3. TELEKOM ROMANIA asigură orice utilizator de confidențialitatea datelor personale. Această obligație nu se aplică informațiilor divulgate terților de către utilizatorii înșiși.
8.2.4. Conform Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, actualizată, TELEKOM ROMANIA se obligă să gestioneze în siguranță datele personale furnizate de utilizatorii Website-ului și să le prelucreze doar în scopul furnizării serviciului acestui Website.
8.2.5. TELEKOM ROMANIA se obligă să aplice în legătură cu datele personale ale utilizatorilor săi măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, divulgării sau accesului neautorizat, în special în cazul în care această prelucrare presupune transmisii de date într-o rețea și împotriva oricăror altor forme ilegale de prelucrare.
8.2.6. În conformitate cu legea aplicabilă, utilizatorul, în calitatea sa de subiect al datelor, are următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul la accesarea datelor sale, dreptul la intervenție asupra datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a recurge la instanță (Legea 677/2001).
8.2.7. Drepturile la care se face referire în art. 8.2.6. includ:
1. a) dreptul de a obține la cerere și gratuit în baza unei cereri anuale confirmarea că datele referitoare la el/ea sunt prelucrate de operatorul de date;
b) dreptul de a obiecta în orice moment față de prelucrarea datelor sale personale, în legătura cu situația sa specifică, în baza unor motive întemeiate și legitime, cu excepția cazului în care există prevederi legislative contrare. În cazul unei opoziții justificate, prelucrarea nu va mai include datele respective;
c) dreptul de a obiecta în orice moment, gratuit și fără justificare, față de prelucrarea datelor referitoare la el/ea care vor fi prelucrate în scopuri de marketing;
d) dreptul de a merge în instanță dacă subiectul datelor a suferit o pagubă ca urmare a prelucrării datelor sale personale de către operatorul datelor;
e) dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere dacă subiectul datelor consideră că datele sale personale nu au fost prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare.
8.2.8. Exercitarea dreptului la informare, acces, intervenție și opoziție față de prelucrarea datelor personale se face prin depunerea unei cereri scrise, datate și semnate, trimisă la TELEKOM ROMANIA cu sediul în Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate, et. 18, sector 1, București. Cererea va menționa dacă informațiile dorite trebuie comunicate la o anumită adresă (e-mail) sau prin livrare printr-un serviciu poștal pentru a asigura confidențialitatea. TELEKOM ROMANIA va comunica acțiunile întreprinse sau informațiile solicitate în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea cererii.
8.2.9. Datele personale pot fi transmise în urma unei cereri specifice emise de autoritățile legale și publice și/sau instituțiile publice cu responsabilități în prevenirea și combaterea acțiunilor ilicite/infracțiunilor cibernetice pentru verificarea operațiunilor comerciale sau efectuarea verificărilor justificate în baza legii.
8.2.10. Utilizatorul se obligă să anunțe imediat în scris orice modificări referitoare la datele sale personale. Aceste modificări vor deveni opozabile pentru TELEKOM ROMANIA din momentul comunicării condițiilor care asigură autenticitatea și integritatea. În caz contrar, TELEKOM ROMANIA nu își va asuma răspunderea pentru acuratețea datelor depășite ale utilizatorului.
8.2.11. Orice încercare de a accesa, utiliza sau modifica datele personale ale altui utilizator este strict interzisă și se pedepsește în baza legii penale aplicabile, după caz. TELEKOM ROMANIA nu promovează transmiterea nesolicitată de mesaje electronice (SPAM).
8.2.12. De asemenea, sunteți de acord în mod expres și neechivoc că aceste date personale pot fi transferate de TELEKOM ROMANIA atât afiliaților, cât și altor entități din grup, la nivel intern sau în străinătate, în scopul furnizării serviciilor website-ului.
8.2.13. Atunci când utilizatorul furnizează date personale, www.responsabilitatetelekom.ro le poate utiliza în următoarele scopuri declarate dacă altele nu sunt menționate în mod specific:
• stocarea și prelucrarea informațiilor respective pentru a înțelege mai bine nevoile utilizatorului și a îmbunătăți comunicarea cu acesta;
• contactarea utilizatorului pentru a răspunde la o cerere pe care acesta a trimis-o la TELEKOM ROMANIA.
8.2.14. TELEKOM ROMANIA ia orice măsuri necesare pentru a păstra confidențialitatea și securitatea datelor personale ale utilizatorilor, le va prelucra cu bună credință și în siguranță în conformitate cu toate măsurile tehnice și organizatorice pentru prelucrarea datelor și le va divulga doar terțelor părți autorizate în baza legilor aplicabile în vigoare. Acestea includ, dar nu se limitează în mod necesar la: (i) stocarea informațiilor dumneavoastră personale în medii de operare sigure care nu sunt disponibile publicului și sunt accesibile doar angajaților autorizați ai TELEKOM ROMANIA și afiliaților și colaboratorilor săi; (ii) utilizarea tehnologiei de încriptare standard pentru a proteja securitatea anumitor informații personale sensibile, dacă există, în timpul transmiterii către site-urile noastre și, (iii) verificarea identității registrului utilizatorilor site-ului înainte ca aceștia să își poată accesa informațiile personale.
8.2.15. Utilizatorilor Website-ului le sunt garantate drepturile în baza legii aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la, dreptul de acces la date, dreptul la opoziție, dreptul de a corecta datele etc.
8.2.16. În anumite cazuri, www.responsabilitatetelekom.ro poate colecta automat (nu prin înregistrare voluntară) informații tehnice și date de identificare a neutilizatorilor (care își păstrează anonimitatea). Aceste informații tehnice pot fi, dar nu sunt limitate la: tipul broswer-ului de internet utilizat, sistemul de operare, numele domeniului sau gazda domeniului din care utilizatorul a ajuns la site.
8.2.17. În ceea ce privește datele personale publicate prin website, TELEKOM ROMANIA va obține consimțământul persoanelor vizate printr-o declarație înainte ca acestea să fie publicate pe website.

IX. REVIZUIREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

9.1. TELEKOM ROMANIA își rezervă dreptul de a modifica, adăuga sau revizui Termenii și Condițiile Website-ului în orice moment fără nicio notificare prealabilă.
9.2. Orice utilizare a Website-ului după modificarea acestor Termeni și Condiții înseamnă că utilizatorul este de acord în mod implicit cu modificările.
X. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII
10.1. Termenii și Condițiile vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legea română.
10.2. Utilizatorii sunt de acord că orice neînțelegere cu privire la utilizarea Website-ului va fi înaintată instanțelor competente din București.