UTILIZAREA MATERIALELOR ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR

Abordarea noastră

Prin politica și obiectivele noastre de mediu ne-am angajat să gestionăm și să reducem impactul operaţiunilor noastre și am stabilit un sistem precis și detaliat de monitorizare pentru toate materialele și resursele pe care le folosim. Acest lucru ne permite să identificăm potenţialul de îmbunătăţire și să stabilim acţiuni și măsuri specifice privind aspectele pe care le putem controla.
Pentru a promova utilizarea eficientă a materialelor și gestionarea deșeurilor ne-am dezvoltat strategia în jurul a 7 principii cheie:

 • Monitorizarea consumului de materiale asociate operaţiunilor noastre;
 • Reducerea utilizării materialelor cu impact ridicat asupra mediului în faza de producţie a acestora;
 • Prevenirea generării de deșeuri ori de câte ori este posibil;
 • Reutilizarea ori de câte ori este posibil a materialelor sau reciclarea acestora prin intermediul companiilor specializate;
 • Gestionarea tuturor deșeurilor electrice și electronice, pentru a preveni impactul asupra mediului;
 • Dezvoltarea de produse și servicii care contribuie la dematerializare;
 • Îmbunătăţirea gradului de conștientizare cu privire la aspectele legate de mediu, pe plan intern și extern, pentru acrește participarea la practicile de reciclare.

Ne concentrăm pe gestionarea materialelor de ambalare, reducerea cantităţilor de deșeuri și creșterea ratei de reciclare. În același timp, dezvoltăm iniţiative și programe de sprijinire a colectării și reciclării echipamentelor electrice și electronice vechi de pe piaţă. Controlăm toate materialele de ambalare utilizate în activităţile comerciale și de marketing, monitorizând lunar consumul de lemn, plastic, carton și consumul de hârtie.

Materiale de ambalare

Operaţiunile noastre comerciale folosesc materiale de ambalare pentru împachetarea, transportul și livrarea produselor în magazine și către clienţi. De asemenea, folosim materiale de ambalare în cadrul activităţilor administrative și de marketing. În cadrul acestei categorii, monitorizăm următoarele materiale: plastic, hârtie, carton și lemn. În 2015 structura consumului nostru de materiale de ambalare s-a schimbat, întrucât am început înlocuirea ambalajelor pe bază de plastic cu cele de hârtie, carton și lemn.

 

GESTIONAREA DEȘEURILOR

Categorii de deșeuri

Clasificăm deșeurile generate de operaţiunile noastre fixe și mobile în următoarele categorii principale, conform unor criterii specifice:

 • Deșeuri periculoase (baterii cu plumb, lămpi, baterii portabile);
 • Deșeurile tehnice generate în timpul operaţiunilor tehnice privind reţelele și sistemele noastre (ex. cabluri, metale, echipamente electronice și de telecomunicaţii) și produse folosite (ex. telefoane și accesorii aferente etc.);
 • Altele (categorii de deșeuri care nu sunt incluse în categoriile precedente, cum ar fi deșeurile reziduale).

Toate materialele care pot fi reciclate sau gestionate într-un mod ecologic sunt eliminate separat, prin intermediul contractanţilor autorizaţi, restul fiind eliminate prin incinerare sau depunere în gropi de gunoi.

În 2015 am generat 6.927,70 tone de deșeuri și am reușit să reciclăm un total de 3.255,98 tone. Pe plan intern, eforturile noastre de conștientizare s-au concentrat asupra reciclării hârtiei, cartonului, a dispozitivelor mobile și a accesoriilor și am reușit creșterea ratei de reciclare pentru toate aceste categorii.

 • 2.469,5 t cabluri, aluminiu și cupru au fost trimise sprereciclare în 2015;
 • 578,89 t de echipamente de telecomunicaţii au fost trimise spre reciclare în 2015;
 • Reciclarea hârtiei a ajuns la 10%, întrucât am reușit să reciclăm 101,33 t dintr-un total de 1.121,91 t generate;
 • 2,68 t de material plastic au fost colectate și trimise spre reciclare;
 • Cantitatea de dispozitive mobile și accesorii reciclate a fost de 0,71t comparativ cu 13,64 tone în 2014.

Deșeuri periculoase

Tipurile de deșeuri incluse în categoria noastră de deșeuri periculoase sunt bateriile cu plumb pe care le folosim în staţiile de bază ca sursă de energie de rezervă, lubrifianţi, lămpi, uleiuri și baterii auto. În 2015 am colectat și eliminat cu ajutorul companiilor autorizate 100% din deșeurile noastre periculoase, fără niciun incident de mediu. Bateriile cu plumb reprezintă 99% din deșeurile periculoase. Cantitatea anuală colectată de deșeuri de bateriile cu plumb depinde în mod direct de numărul de baterii care ajung la sfârșitul duratei de viaţă.

Monitorizarea cantităţilor de deseuri

 

 

Deșeuri tehnice

Metalele, cablurile, lemnul, echipamentele electrice și electronice retrase din serviciu reprezintă cea mai mare parte a deșeurilor noastre tehnice. Pe lângă aceste categorii, includem aici și DEEEuri colectate din birourile și magazinele noastre, telefoanele mobile și fixe, accesoriile pentru telefoane, bateriile și cartușele de cerneală. Diferenţa dintre cantităţile de deșeuri tehnice reciclate în 2014 și 2015 este determinată de ciclul de înlocuire a infrastructurii și a echipamentelor vechi, care nu este constantă de-a lungul anilor.

Reciclarea hârtiei

Atunci cînd vorbim despre hârtie, eforturile noastre sunt orientate spre reducerea consumului și creșterea reciclării. În 2015, în cadrul birourilor noastre, am consumat 66,9 tone de hârtie, cu 4,5% mai puţin comparativ cu cele 70,08 tone din 2014. În ceea ce privește deșeurile, am reciclat 10% din totalul de deșeuri de hârtie și carton generate, respectiv 101,33 t dintr-un total generat de 1.121,91 t. Iniţiativa noastră „Biroul verde”, activă din anul 2008, joacă un rol important în creșterea gradului de conștientizare a angajaţilor noștri.
BIROUL VERDE reprezintă platforma internă Telekom Romania de creștere a gradului de conștientizare cu privire la aspectele de mediu, abordând teme privind consumul de materiale, energia și deșeurile. Aceasta facilitează comunicarea internă, evenimente și activităţi, care evidenţiază importanţa comportamentului de zi cu zi a angajaţilor noștri în protejarea mediului înconjurător. În 2015 am colectat 0,71t de telefoane, baterii și accesorii prin mecanisme de tip “unu-la-unu”.

Echipamentele de telecomunicaţii și hardware IT reprezintă tipul principal de DEEE pe care le colectăm și gestionăm. În 2015, neam continuat programul de modernizare, înlocuind echipamentele vechi. Am scos din uz și am colectat 578,89t de echipamente de telecomunicaţii și hardware IT. De asemenea, am colectat 1,97t de DEEE mici (MP3, camere video etc.).

Pentru a gestiona și a controla impactul cartușelor de cerneală asupra mediului, refolosim cât de mult este posibil cartușele prin realimentări, iar pentru cele care se află la sfârșitul ciclului lor de reumplere, am stabilit un sistem de colectare separat, care ne ajută să trimitem toate cartușele neutilizate unor companii autorizate pentru reciclare. În 2015, am refolosit un număr total de 195 de cartușe și am trimis spre reciclare 0,42t.
img_2691