VIZIUNEA NOASTRĂ PENTRU O SOCIETATE SUSTENABILĂ

Ca parte a Grupului Deutsche Telekom, membru al Global Compact România și unul din liderii în sectorul de telecomunicaţii, am acceptat cu entuziasm provocarea de a contribui la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Naţiunilor Unite (UNSDG), de a juca un rol activ în acest sens aici, în România, ca parte din societatea românească. Modul în care ne aducem contribuţia este rezumat în cadrul Raportului nostru de responsabilitate corporativă.

Viziunea noastră despre o societate durabilă poate fi rezumată astfel: bunăstare pentru toţi acum și în viitor, susţinerea ecosistemelor Pământului, eradicarea sărăciei și a problemelor legate de sănătate și de locuinţe, un sistem agricol și alimentar durabil, locuri de muncă și activităţi recreative pentru toţi. Noi credem că Tehnologia Informaţiei și Comunicaţiilor (TIC) poate contribui la realizarea acestor obiective, dacă este direcţionată în mod activ de factorii determinanţi corecţi. Considerăm acești factori determinanţi ca fiind reprezentaţi de trei nevoi umane interconectate: nevoia de a comunica, nevoia de a aparţine și nevoia de a trăi într-un mediu natural curat și sănătos.

 

INTEGRAREA OBIECTIVELOR GLOBALE ÎN VIZIUNEA NOASTRĂ CALITATEA VIEŢII

Calitatea vieţii se traduce prin faptul că nevoile sunt îndeplinite de un flux de materiale și energie mai redus – existenţa umană este îmbunătăţită printr-un stil de viaţă care recunoaște nevoile nonmateriale ca fiind la fel de importante ca cele materiale.

 

 

 

SOLIDARITATE UMANĂ

Solidaritatea umană înseamnă că într-o lume în curs de globalizare, barierele dintre bogaţi și săraci, între nord și sud, precum și între diferitele religii și culturi au fost diminuate la un nivel la care fiecare fiinţă umană, se percepe într-adevăr ca fiind un „cetăţean global”, responsabil pentru „vecinii globali” și generaţiile viitoare.

 

SENSIBILITATE ECOLOGICĂ

Sensibilitatea ecologică se referă la menţinerea capitalului ecologic printr-o combinaţie între gestionarea atentă a mediului și implementarea de tehnologii de ultimă oră pentru a îndeplini funcţii materiale.